Pobierz e-pity 2019

Na razie wraca auto z kratką, a później 50% lub 100% odliczenia ...?

07.01.2014 10:00 (aktualizacja: )

08.01 Na razie wraca auto z kratką, a później 50% lub 100% odliczenia ...?

Verum Kancelaria doradców podatkowychOd 1 stycznia 2014 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku VAT, która rozszerza katalog samochodów przy nabyciu których przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT. Dotyczy to m.in. samochodów innych niż osobowe, których ładowność, w zależności od liczby siedzeń znajdujących się w pojeździe, jest większa od wartości określonej w ustawie (np. dla pojazdów o liczbie siedzeń łącznie z miejscem dla kierowcy 3 lub więcej ta minimalna ładowność wynosi 500 kg, przy 2 miejscach 493 kg, a w przypadku 1 miejsca – 425 kg). Odpowiada to więc parametrom tzw. „aut z kratką”, znanym wszystkim przedsiębiorcom z lat poprzednich.

Część producentów samochodów przygotowało już specjalną ofertę takich aut, które dodatkowo spełniają nowe, ostrzejsze wymogi związane z homologacją samochodów innych niż osobowe. Niezależnie od zapewnień sprzedawców, należy pamiętać, że decydując się na zakup takiego samochodu, koniecznym jest upewnienie się czy ze świadectwa homologacji wynika wprost odpowiedni typ (najczęściej będzie to homologacja o symbolu N1) oraz ładowność pojazdu. Niewystarczającym w tym przypadku będzie jej określanie, tak jak miało to miejsce kilka lat temu, na podstawie np. adnotacji zawartej w dowodzie rejestracyjnym lub na podstawie zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów.


„Stare” auta z kratką

Nowe przepisy mogą również znaleźć zastosowanie dla „starych”, używanych aut z kratką, które na skutek wcześniejszych zmian przepisów pozbawiono prawa do pełnego odliczenia podatku VAT. Po 1 stycznia 2014 r. w przypadku ponoszenia wydatków na zakup paliwa wykorzystywanego do ich napędu (oczywiście o ile homologacja takiego samochodu spełnia w/ warunki, podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia 100% podatku VAT. Również w przypadku nabywania takich używanych samochodów prawo do odliczenia podatku VAT będzie przysługiwało.


Planowana kolejna zmiana przepisów (kwiecień 2014 r.?)

Decyzja Komisji Europejskiej czyli nowe ograniczenia

Nowe regulacje obowiązywać będą najprawdopodobniej tylko kilka miesięcy. Rząd polski wystąpił do Komisji Europejskiej o wydanie tzw. decyzji derogacyjnej czyli wyrażenia zgody na dalsze ograniczenie prawa do odliczania podatku VAT w przypadku nabycia i eksploatacji samochodów osobowych. Dnia 17.12.2013 r. Komisja Europejska wydała tzw. decyzję derogacyjną czyli wyraziła zgodę na dalsze ograniczenie prawa do odliczania podatku VAT w przypadku nabycia i eksploatacji samochodów osobowych. Ministerstwo Finansów w trybie ekspresowym (już 23.12.2013 r.) przygotowało projekt zmian do ustawy o podatku VAT wprowadzający dodatkowe ograniczenia w odliczeniach podatku VAT od samochodów osobowych. Pełne prawo do odliczenia podatku VAT przysługiwać będzie dla pojazdów samochodowych użytkowanych wyłącznie na cele prowadzenia działalności gospodarczej. W tej grupie znalazły się samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, pojazdy typu wielozadaniowy, VAN, pojazdy specjalne. Odliczymy 50% bez limitu kwotowego Natomiast w przypadku pozostałych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony przyjmuje się uproszczenie (niezbyt korzystne dla podatników chodź często zgodne ze stanem rzeczywistym), że samochody te, oprócz używania ich do działalności gospodarczej, są faktycznie użytkowane również na cele prywatne. W przypadku zakupu, leasingu, najmu tych samochodów odliczyć będzie można 50% kwoty podatku naliczonego, bez górnego limitu kwoty odliczenia (obecnie 60% nie więcej niż 6.000 zł). Oznaczać to będzie większe możliwości odliczenia VAT przy nabywaniu samochodów droższych (cena powyżej 64.600 brutto), a zmniejszenie kwoty do odliczenia dla samochodów tańszych.

Podobna zasada dotyczyć będzie wszystkich wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem takich samochodów. Jest to korzystna zmiana, jeżeli chodzi o odliczenie VAT od paliwa (w chwili obecnej w ogóle VAT-u nie można odliczyć), a niekorzystna jeżeli chodzi o wydatki na zakup części i usług do samochodów (obecnie 100% prawa do odliczenia). Ministerstwo Finansów przewiduje możliwość odliczania 50% VAT od nabywanego paliwa dopiero od 30 czerwca 2015 r.


Samochody osobowe ze 100% odliczenia VAT?

Realną szansą na pełne odliczenie podatku VAT, ale również nowym polem „starć” z organami skarbowymi może okazać się przepis art. 86a ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem jeżeli dany pojazd (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony czyli m.in. typowy samochód osobowy) będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika to przysługiwać będzie pełne prawo do odliczenia podatku VAT. Przepis brzmi bardzo obiecująco, samochody osobowe nabywane są w przedsiębiorstwach przecież głównie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Już jednak w art. 86a ust. 4 ustawy pojawiają się instrumenty, którymi fiskus chce w praktyce znacząco ograniczyć możliwość zastosowania 100% odliczenia VAT. Aby więc udowodnić używanie samochodu tylko i wyłącznie na cele działalności gospodarczej podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym stosowną informację o nich oraz na bieżąco prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu wskazującą, że samochód ten zawsze używany jest w celach służbowych.

Uwaga! Jeżeli w wyniku kontroli ewidencji lub ustalenia przez organ skarbowy innego stanu faktycznego (np. auto byłoby tylko raz użyte na potrzeby prywatne przedsiębiorcy lub jego pracowników) podatnik zobowiązany jest „oddać” nieprawidłowo odliczony VAT wraz z odsetkami oraz narażony jest na sankcje karnoskarbowe.

W praktyce trudno przewidzieć w jaki sposób organy skarbowe będą weryfikować rzetelność wpisów w ewidencji przebiegu pojazdu. Biorąc jednak pod uwagę m.in. sformułowania zawarte w uzasadnieniu do projektu należy przyjąć, że obszar ten będzie cieszył się szczególnym zainteresowaniem kontrolujących. Decydując się na 100% odliczenia VAT przedsiębiorca będzie musiał rozważyć, czy w jego konkretnej sytuacji będzie możliwe udowodnienie użytkowania samochodu w 100% do prowadzenia działalności gospodarczej. Wg zamiarów Ministerstwa Finansów zmiany w ustawie powinny wejść w życie nawet już do końca I kwartału 2014 r.

Opracował Mariusz Raszczyk
Doradca podatkowy nr 07166