Na ostatnią chwilę PIT-11 wyślij Pocztą Polską lub przez internet

Piotr Szulczewski 28.02.2014 10:00 (aktualizacja: )

Nie przekazałeś pracownikowi PIT-11 i robisz to na ostatnią chwilę? Warto dopełnić terminu, w którym pracownik oraz organ skarbowy dowie się o wysokości zarobków i pobranych zaliczek na podatek. Terminu dopełnisz wysyłając deklarację za pośrednictwem poczty polskiej lub przekazując go przez internet.
 

Problemy z wystawieniem PIT-11: najczęstsze pytania

Informacja PIT-11 przekazana musi być do końca lutego. Osobisty odbiór druku przez pracownika lub wizyta w urzędzie skarbowym bywają na ostatnią chwilę kłopotliwe. W takim przypadku warto skorzystać z alternatywnych form wysyłki informacji PIT-11. Do takich należą wysyłka za pośrednictwem poczty polskiej listem poleconym lub poprzez internet przy wykorzystaniu e-podpisu. W obu przypadkach podatnik zobowiązany jest wysłać druk w 2 egzemplarzach –po jednym do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania pracownika oraz pracownikowi – na adres e-mail lub adres miejsca zamieszkania podany przez pracownika. Przy wysyłce drogą elektroniczną warto posiadać oświadczenie ze strony pracownika, że akceptuje taką formę oraz oświadcza możliwość przesłania druku pod wskazanym przez niego adresem e-mail.
 

PIT-11: problematyka ustalania dochodu ze stosunku pracy

Pracodawca dopełni terminu na złożenie druku również w przypadku, gdy przesłany w ten sposób druk zostanie odebrany (przeczytany) w terminie późniejszym niż ostatni dzień lutego.

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-11 (20) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Piotr Szulczewski,
PIT.pl