Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ministerstwo finansów zaprezentuje e-Urząd Skarbowy

06.06.2019 07:20 (aktualizacja: )

e-Urząd Skarbowy będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym Ministerstwa Finansów, w którym zalogowany podatnik będzie miał dostęp do informacji podatkowych i będzie mógł online załatwić sprawy urzędowe dotyczące spraw podatkowych.

19 czerwca 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „e-Urząd Skarbowy”. 

Projekt został przygotowany w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Prezentacja odbędzie się 19 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w Ministerstwie Finansów, Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, sala konferencyjna nr 1072.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń na e-mail [email protected] do 12 czerwca 2019 r.

W treści e-maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez instytucji (jeżeli dotyczy).

Osoby zakwalifikowane do udziału w prezentacji otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (40 miejsc), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Ministerstwa Finansów.

Źródło: www.gov.pl/web/finanse