Pobierz e-pity 2019

Ministerstwo Finansów utworzy rejestr dłużników podatkowych

Piotr Szulczewski 05.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

05.05 Ministerstwo Finansów utworzy rejestr dłużników podatkowych

Iwona MaczalskaMinister Finansów zapowiedział utworzenie Centralnego Rejestru Dłużników, w którym ujawniani będą podatnicy posiadający zaległości w zakresie wszystkich danin publicznych m.in. w podatkach i składkach.

Minister Finansów planuje utworzenie w 2016 roku Centralnego Rejestru Dłużników, w którym docelowo ujawniani będą podatnicy zalegający w daninach publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 5 ust. 1(1) daninami publicznymi są.in.: podatki, składki, oraz inne opłaty.

Rejestr ten będzie pełnił dwie funkcje:

  1. Informacyjną (prewencyjną), która ma polegać na dostarczaniu obywatelom (przede wszystkim przedsiębiorcom), informacji o wiarygodności płatniczej przyszłych kontrahentów oraz,
  2. Windykacyjną, która ma wspierać wierzycieli w odzyskiwaniu wierzytelności.

Zgodnie z zapowiedziami ujawniane mają być wyłącznie te informacje, które będą dotyczyły kwestii bezspornych, wynoszących powyżej 500 zł wobec jednego wierzyciela. Ujawnieniu nie będą podlegały te zaległości, które będą w toku postępowań sądowo-administracyjnych, oraz te, których spłata będzie podlegała wstrzymaniu, czy też odroczeniu.

Iwona Maczalska, PIT.pl
Na podstawie mf.gov.pl

Uwaga!

Piotr SzulczewskiRejestr funkcjonować miałby prawdopodobnie na podobnych zasadach, co Krajowy Rejestr Długów, działający na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010, nr 81, poz. 530 ze zm.) na zasadach zbioru danych informacji wrażliwych, udostępnianych powszechnie. Rejestr wpłynie na procedurę uzyskiwania zaświadczeń co do zaległości podatkowych na dzień nabycia przedsiębiorstwa, kwestii odpowiedzialności prawnonabywców za długi (zaległości) podatkowe oraz pewność obrotu na rynku.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl