Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych

Piotr Szulczewski 24.07.2017 09:00 (aktualizacja: )

Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne to kolejna propozycja zmian w podatkach dochodowych.

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych
Źródło: YAY foto

Podatek wprowadzony zostanie jako dodatkowe zobowiązanie do podatku obliczanego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Jest ono niezależne od tego, czy nieruchomość będzie wynajmowana osobie trzeciej, czy prowadzona będzie w niej samodzielna działalność, czy też lokal ten będzie stał nieużywany w przypadku, gdy będzie środkiem trwałym w działalności gospodarczej.

Podatek obejmie tych podatników, którzy posiadają środki trwałe w postaci nieruchomości (określonego rodzaju) położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym wartość początkowa nieruchomości zostanie ustalona na poziomie wyższym niż przewidziany ustawowo limit. Podatnicy posiadający nieruchomości o wartości niższej nie zostaną podatkiem objęte.

Podatkiem zostaną objęte następujące nieruchomości komercyjne:

  • budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane jako: centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, pozostałe handlowo-usługowe, oraz
  • budynki biurowe sklasyfikowane jako budynki biurowe, z
  • wyłączeniem budynków urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych,
  • samorządowych, ministerstw oraz budynków sądów i parlamentów.

Podatek obciążałby podatników posiadających środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Oznaczać to więc będzie, iż należność publicznoprawna obejmie dużych podatników prowadzących działalność o znacznej skali. Podatku nie płaciliby więc ci podatnicy, którzy posiadają wskazane środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza powyższej kwoty.

Wartości początkowej środków trwałych u podatnika nie sumuje się, tzn. np., że podatnik może posiadać 10 nieruchomości o wartości początkowej 9 mln zł i podatku nie zapłaci.

W przypadku podatników posiadających środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 mln zł, ustalana będzie dodatkowa podstawa opodatkowania, którą będzie wartość początkowa tych środków trwałych. Od tak ustalonej podstawy opodatkowania pobierany byłby miesięczny podatek w wysokości 0,042%. Podatek płatny będzie co miesiąc.

Piotr Szulczewski, PIT.pl