Między grupami spadkowymi można się przemieszczać, a w efekcie obniżać podatek

Piotr Szulczewski 08.06.2016 09:00 (aktualizacja: )

Moment uczynienia darowizny lub moment dziedziczenia może mieć decydujące znaczenie dla ustalenia wysokości podatku od darowizny lub od spadku. Te same osoby mogą bowiem pozostawać początkowo w innej grupie podatkowej, niż po zajściu określonego zdarzenia. W efekcie planowanie podatkowe może obniżyć należność na rzecz Skarbu Państwa, a nawet zupełnie ją wyeliminować.

Między grupami spadkowymi można się przemieszczać, a w efekcie obniżać podatek

Źródło: YAY foto

W ramachulgi nielimitowanej nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych może następować zupełnie bez podatku, gdy nabycie ma miejsce przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Stąd też osoby, które pierwotnie nie spełniają tych kryteriów, w niektórych przypadkach mają możliwość nie płacić podatku.

>>> Do spadków sprzed 2007 nie zastosujesz ulgi nielimitowanej <<<

Przykład

Narzeczony uczynił darowiznę i przekazał wybrance (III grupa podatkowa) samochód o wartości rynkowej 30.000 zł. Podatek od darowizny oblicza się od kwoty 30.000 – 4902 zł (kwota wolna od podatku) = 25098 zł. Podatek wynosi 3786 zł (jest to kwota 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł). Gdyby darowizny dokonał po zawarciu małżeństwa – miałby możliwość nie płacić w ogóle podatku.

Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku dziedziczenia, np. po przysposobieniu dziecka lub po zawarciu związku małżeńskiego i przekazania w spadku majątku dzieciom małżonka z wcześniejszych związków.

Przykład

Jan Kowalski ożenił się z Karoliną Bojnarowską, która posiadała 2 dzieci z poprzedniego małżeństwa. Jan Kowalski nie przysposabiał dzieci małżonki i zmarł pozostawiając testament, w którym przekazał dzieciom małżonki po 100.000 zł. Dzieci mogą nie płacić podatku od dziedziczenia – od chwili zawarcia związku małżeńskiego stali się bowiem pasierbami, których obejmuje ulga nielimitowana.

>>> Komplet dokumentów dotyczących spadku <<<

Jednocześnie czynność prawna może wywołać określone negatywne konsekwencje co do ulg w podatku od spadków i darowizn.

Przykład

Karolina Bojnarowska, posiadająca dzieci z pierwszego swojego małżeństwa z Pawłem Bojnarowskim, przed wyjściem za mąż za Jana Kowalskiego przez 2 lata pozostawała w związku małżeńskim z Adamem Nowakiem, z którym nie miała dzieci. Po rozwodzie i wyjściu za mąż za Jana Kowalskiego Adam Nowak przekazał testamentem w spadku jej synowi kamienicę. W związku z rozwodem, syn Karoliny Bojnarowskiej stracił status pasierba, a tym samym nie mógł skorzystać z ulgi nielimitowanej. Podatek wyniesie tyle, co przy dziedziczeniu między osobami niespokrewnionymi – III grupa podatkowa – jest to suma kwot 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad nabytą wartość 20 556 zł.

W efekcie prawidłowe postępowanie oraz planowanie podatkowe może znacząco ograniczyć wysokość należnego podatku.

Piotr Szulczewski, PIT.pl