Limity podatkowe 2013

Katarzyna Sudaj

1 stycznia 2013 roku nastąpiło obniżenie niektórych limitów podatkowych. Wszystko to za sprawą kursu euro z końca września 2012 roku, który był niższy niż rok wcześniej.

30 września w niedzielę – zmieniony kurs euro

W 2012 roku 30 września przypadł w niedzielę, czyli w dzień wolny od pracy. Tego dnia NBP nie podawał kursu walut, dlatego też do obliczania wskaźników przeliczanych według kursu euro na dzień 30 września zastosowanie znalazł kurs z piątku 28 września 2012 roku.


Rachunkowość pełna czy uproszczona?

Stosując kurs euro z 28 września, obliczamy limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, czyli po przekroczeniu którego należy założyć księgi rachunkowe. Limit obowiązujący w 2013 roku spadnie o prawie 360 tys. zł, z 5'293'440 zł (dla roku 2012) do 4’936’560 zł.

Jednostki balansujące "na krawędzi" powinny ustalić średni kurs euro NBP obowiązujący 30 września danego roku, porównać kwotę limitu obliczoną przy jego zastosowaniu z obrotem od początku roku. Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego. Może to być opłacalne, gdyż koszt zorganizowania i prowadzenia pełnej rachunkowości może być znaczący.
 

Limit wg ustawy Limit w zł* Rok obrotowy
1'200’000 euro 5’293’440 zł 2012
1'200’000 euro4’936’560 zł2013

Kurs euro z 1 października 2012 roku zmieni kwoty limitów określające małego podatnika PIT i VAT, kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis oraz limity stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2013 roku. Dziś NBP ogłosiło średni kurs euro równy 4,1020 zł.

Mały podatnik PIT i VAT

Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona w zasadzie na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50'000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności. 

Rok Mały podatnik Mały podatnik pośrednik
2012 1’200’000 € 5’324’000 PLN 45’000 € 200’000 PLN
20131’200’000 €4’922’000 PLN45’000 €185’000 PLN
Rok Mały podatnik
2012 1’200’000 € 5’324’000 PLN
20131’200’000 €4’922’000 PLN

limity w latach poprzednich

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowy sposób amortyzowania - do 50'000 euro rocznie. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji, a jedynie limit wartości początkowej, jaką podatnicy mogą wrzucić w koszty w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Amortyzacja 50’000 euro
Rok Limit
2012 50'000 euro 222’000 zł
201350'000 euro205’000 zł

Do jakiej kwoty na ryczałcie?

Każdy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo do opodatkowania swoich dochodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, bez względu na przewidywaną wysokość obrotu. Jeżeli jednak przed rozpoczęciem działalności nie złoży oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, będzie zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W kolejnych latach podatkowych zmiana zasad opodatkowania wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia, w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. Oczywiście jeżeli podatnik nie zmieścił się w limicie obrotów, nie będzie miał prawa do kontynuacji zryczałtowanej formy opodatkowania. 

  Limit*
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność w 2012 roku 150’000 euro 661'680 zł 150’000 euro 661'680 zł
Podmioty kontynuujące działalność w 2013 roku150’000 euro615'300 zł150’000 euro615'300 zł

Katarzyna Sudaj,
Iwona Karkus
PIT
.pl