Letnie kontrole skarbowe

W ramach ogólnopolskiej akcji „Weź paragon”, część urzędów skarbowych już przygotowuje się do jej letniej edycji. Inspektorzy sprawdzą, czy wszyscy zobowiązani do wydawania paragonu przedsiębiorcy wywiązują się z tego obowiązku.

Przykładowo od 22 czerwca 2011 zintensyfikowane działania kontrolne będą prowadzone przez Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie. Obejmą one nie tylko przedsiębiorców działających sezonowo, ale również całorocznie. Pod szczególną obserwację trafią m.in. podmioty świadczące usługi w zakresie handlu, gastronomii, przewozu osób, parkingowe. Kontrolowane będą obiekty rekreacyjne i wypożyczalnie sprzętu sportowego.

>>> Zakres kontroli podatkowej 2011  <<<

Także konsumenci będą uświadamiani z korzyściami, jakie niesie ze sobą wzięcie paragonu. Planowana jest akcja plakatowa, a także wręczanie pocztówek z wymienionymi korzyściami płynącymi z wzięcia paragonu.

Biorąc paragon:
Łatwiej możesz dochodzić swoich praw, jeżeli towar nie odpowiada deklarowanej jakości lub usługa została wykonana nienależycie.
Masz pewność, że zapłacony przez Ciebie, naliczony w cenie i uwidoczniony na paragonie podatek, zostanie odprowadzony do budżetu państwa.
Przyczyniasz się do likwidacji szarej strefy, tym samym zwiększasz nakłady np. na szkolnictwo, służbę zdrowia czy bezpieczeństwo.
Masz pewność, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji.
Masz możliwość rachunkowej i rzeczowej kontroli przeprowadzonej transakcji. Możesz dokonać porównań cenowych na rynku.
/UKS Kraków

<

Barbara Sielicka
Redaktor Bankier.pl