Pobierz e-pity 2018

Łatwiej o refundację składek ZUS

25.02.2011 09:00 (aktualizacja: )

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż od 2011 r. nastąpiło uproszczenie procedury ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą.

Uproszczenie polega na zwolnieniu osób niepełnosprawnych z obowiązku comiesięcznego dołączania do wniosku o refundację składek WNUG formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - Dz. U. Nr 53, poz. 311).

Od 2011 r. wnioskodawcy ubiegający się o refundację składek ZUS składają ww. formularz jeden raz w roku, wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek (liczy się data nadania wniosku) oraz w przypadku zmiany danych występujących w druku.

Ponadto informujemy, że powyższa zmiana zacznie funkcjonować w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w marcu 2011 r. Do czasu wdrożenia przedmiotowej funkcjonalności w SODiR, wnioskodawcy rozliczający się papierowo jak i elektronicznie, zobowiązani są do składania wraz z każdym wnioskiem o refundację składek, opisywanego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Źródło: PFRON