Kwartalna waloryzacja subkonta w ZUS

15.11.2011 10:00 (aktualizacja: )

Prezes GUS 7 listopada br. ogłosił pierwszy wskaźnik waloryzacji rocznej środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS, który posłuży do  obliczenia wskaźnika kwartalnego. Pierwszy wskaźnik waloryzacji kwartalnej ogłoszony zostanie natomiast przez Prezesa ZUS w grudniu tego roku. Posłuży on do waloryzacji składek na subkontach osób, które przechodzić będą na emeryturę nie wcześniej niż w I kwartale przyszłego roku.

Składki i odsetki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS podlegają waloryzacji rocznej.Waloryzacja roczna przeprowadzana jest od 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za 2012 r. Oznacza to, że po raz pierwszy będzie ona prowadzona od 1 czerwca 2013 r. Pierwsza roczna waloryzacja składek i odsetek zewidencjonowanych na subkoncie obejmie składki wpłacone i odsetki zewidencjonowane na subkoncie na dzień 31 stycznia 2012 r. (począwszy od składek należnych za maj 2011 r.). Wskaźnik waloryzacji rocznej, Prezes GUS będzie ogłaszał, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do 15 maja każdego roku.

Natomiast ogłoszony przez Prezesa GUS 7 listopada 2011 r. wskaźnik waloryzacji (tzw. pierwszy wskaźnik waloryzacji rocznej), służyć będzie do obliczenia pierwszego wskaźnika waloryzacji kwartalnej środków zgromadzonych na subkoncie. Wskaźnik kwartalnej waloryzacji będzie wykorzystany do waloryzacji składek i odsetek zewidencjonowanych na subkoncie przy obliczeniu wysokości emerytury osób, które nabędą prawa do świadczenia nie wcześniej niż w I kwartale 2012 r.

Subkonta prowadzone są od 1 maja  2011 r. w związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 25 marca 2011 roku  o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.

W okresie od 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. na subkoncie ewidencjonuje się część składki na ubezpieczenie emerytalne wynoszącą 5% podstawy wymiaru.

 
Źródło: Departament Ubezpieczeń i Składek