Koszty zatrudniania niani na podstawie umowy uaktywniającej 2018 - kalkulator

Iwona Maczalska 27.03.2018 09:00 (aktualizacja: )

Od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się zasady finansowania z budżetu państwa składek ubezpieczeniowych opiekunki do dziecka. Zmiany dotyczą umów aktywizacyjnych zawartych od stycznia 2018 roku. Dowiedz się więcej i wylicz wynagrodzenie niani w 2018 roku za pomocą prostego kalkulatora.

Koszty zatrudniania niani na podstawie umowy uaktywniającej 2018 - kalkulator

Koszty zatrudniania niani na podstawie umowy uaktywniającej 2018 / YAY foto

 

Od stycznia 2018 znacząco zmieniły się przepisy regulujące zasady finansowania z budżetu państwa składek ubezpieczeniowych opiekunek do dzieci. Stopień finansowania składek za nianię uzależniony jest od wysokości uzyskanego przez nianię wynagrodzenia. Przypomnijmy, że do końca 2017 r. wynagrodzenie do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę uprawniało do sfinansowania składek ubezpieczeniowych opiekunki w całości. Dopiero nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia była oskładkowania na ogólnych zasadach, a więc część składek opłacał płatnik – zatrudniający rodzice, a część osoba ubezpieczona - niania.

Zatrudnianie na podstawie umowy uaktywniającej od 1 stycznia 2018 r.

Od stycznia zasady te uległy znaczącej zmianie. Rodzice niestety muszą liczyć się z większymi kosztami zatrudniania niani na podstawie umowy uaktywniającej. Od 1 stycznia 2018 r. bowiem finansowaniu z budżetu państwa podlega kwota w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (aktualnie wynosi ono 1050 zł). Podobnie jak we wcześniejszych przepisach prawnych – nadwyżka ponad tą kwotę podlega opłacaniu przez obie strony – rodziców i nianię.

Wylicz wynagrodzenie niani w 2018 roku prostym kalkulatorem

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników serwis PIT.pl udostępnia kalkulator umożliwiający szybkie i proste obliczenie wynagrodzenie niani – po zmianie przepisów w 2018 roku.

Pobierz Opis
Rachunek do umowy uaktywniającej - Umowa zlecenia zawierana z nianią

Iwona Maczalska, PIT.pl