Korygowanie elektroniczne faktur VAT

Piotr Szulczewski 26.11.2013 10:00 (aktualizacja: )

27.11 Korygowanie elektroniczne faktur VAT

Piotr Szulczewski

Standardowo korekta faktury wysyłana jest pocztą za zwrotnym potwierdzeniem jej odbioru. Żółty druk pocztowy potwierdza, że podatnik, do którego adresowana była przesyłka odebrał ją i mógł zapoznać się z jej treścią. Sprawa komplikuje się w przypadku wysyłki faktur korygujących elektronicznie.

Korekta faktury a podatek VAT

Zgodnie z zasadą ogólną, obniżenia podstawy opodatkowania VAT podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Prawo nie reguluje formy, w jakiej dojść może do doręczenia korekty faktury VAT kontrahentowi. Nie ustanawia zatem, że doręczenie takie ma następować wyłącznie w formie przesyłki poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  Stąd organy podatkowe akceptują potwierdzenia faktur korygujących wysyłanych także w formie elektronicznej. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 18.10.2013 r. (sygn.. akt IPPP1/443-979/13-2/IGo) stwierdził, że prawidłowe jest obniżenie podstawy opodatkowania w przypadku gdy wystawiający fakturę korygującą otrzyma w odpowiedzi na wiadomość zawierającą fakturę korygującą, automatycznego maila zwrotnego o ustalonej treści lub gdy otrzyma automatyczny komunikat zwrotny o ustalonej treści, informujący o odczytaniu dokumentu przez nabywcę.
 

Korekta faktury a podatek PIT


Faktury VAT
podwyższające podstawę opodatkowania należy korygować pierwotnie, tzn. wstecznie w okresie ich pierwotnego wprowadzenia do rejestrów VAT. Korekta tego typu dokonana po terminie zapłaty podatku, może zatem powodować konieczność zapłaty odsetek za zwłokę.   

Piotr Szulczewski,
VAT.pl