Pobierz e-pity 2020

Kontrola Skarbowa najskuteczniejsza od lat

31.10.2016 09:00 (aktualizacja: )

Ponad 1,5 mld złotych pozostało w budżecie państwa dzięki tegorocznym działaniom Kontroli Skarbowej. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (trzy kwartały) kwota ta wyniosła niespełna 870 mln zł.

Sprawdź czy szef płaci za Ciebie ZUS

Źródło: YAY foto

Wzrost skuteczności Kontroli Skarbowej nie wiąże się ze znaczącym zwiększeniem liczby kontroli . Było ich tylko nieco więcej niż przed rokiem. Inspektorzy za to coraz skuteczniej typują do kontroli i z większą precyzją śledzą nowe kanały funkcjonowania grup przestępczych, które coraz częściej rozbijają. - Postawiliśmy przed naszymi służbami jasne zadanie, aby działały tam, gdzie w sposób zuchwały próbuje się oszukiwać nasze Państwo, gdzie funkcjonują zorganizowane grupy przestępcze, które wcześniej nie czuły oddechu służb skarbowych na plecach. To zdecydowanie się zmieniło – mówi wiceminister finansów i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński. – Ważne jest to, co dzięki działaniom służb uda się odzyskać do naszego wspólnego budżetu. A dzięki zaangażowaniu pracowników Kontroli Skarbowej i Wywiadu Skarbowego udaje się coraz więcej – dodaje.

Statystyki obrazują zmiany jakościowe w Kontroli Skarbowej. W porównaniu rok do roku (trzy kwartały) zarówno ustalenia jak też wpłaty będące efektem wydanych decyzji wzrosły o kilkadziesiąt procent. Najbardziej wyraźny trend zauważalny jest w zatrzymaniach wypłat z budżetu nienależnego zwrotu podatku VAT. – Kontrola Skarbowa szybciej identyfikuje próby wyłudzeń podatku, dlatego możemy sprawniej blokować wypłaty VAT, których po prostu być nie powinno – wyjaśnia minister Jasiński.

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku powstrzymano w ten sposób próby oszustw na kwotę ponad 566 mln zł, podczas gdy w ubiegłym roku zaledwie 130 mln zł (wzrost o ponad 335 procent).

Wyniki Kontroli Skarbowej

WYSZCZEGÓLNIENIE

III KWARTAŁY 2015

III KWARTAŁY 2016

TREND

LICZBA ZAKOŃCZONYCH KONTROLI OGÓŁEM

6 796

7 117

4,7%

w tym: LICZBA ZAKOŃCZONYCH KONTROLI DOT. PODATKÓW

4 200

4 168

-0,8%

USTALENIA DLA KTÓRYCH WYDANO DECYZJE - MLN ZŁ

11 547,2

15 079,5

30,6%

w tym: USTALENIA Z ART. 108 USTAWY VAT - MLN ZŁ

7 741,0

9 175,3

18,5%

USTALENIA DLA KTÓRYCH ZŁOŻONO KOREKTĘ DEKLARACJI (Z ODSETKAMI) - MLN ZŁ

145,3

379,9

161,5%

ŁĄCZNE USTALENIA (DECYZJE+ KOREKTY) - MLN ZŁ

11 692,5

15 459,4

32,2%

LICZBA ZŁOŻONYCH ODWOŁAŃ OD DECYZJI

3 603

2 624

-27,2%

KWOTA ODWOŁAŃ - MLN ZŁ

2 213,4

4 485,2

102,6%

ŚREDNIA KWOTA USTALEŃ NA JEDNĄ ZAKOŃCZONĄ KONTROLĘ PODATKOWĄ - MLN ZŁ

2,78

3,71

33,2%

ŚREDNIA KWOTA USTALEŃ NA JEDNĄ ZAKOŃCZONĄ KONTROLĘ - MLN ZŁ

1,72

2,17

26,3%

Wyniki Kontroli Skarbowej w zakresie wpłat
 

WYSZCZEGÓLNIENIE

III KWARTAŁY 2015

III KWARTAŁY 2016

TREND

WPŁATY BĘDĄCE EFEKTEM WYDANYCH DECYZJI - MLN ZŁ

516,1

620,6

20,3%

WPŁATY BĘDĄCE EFEKTEM KOREKTY DEKLARACJI - MLN ZŁ

133,8

234,3

75,1%

POZOSTAŁE WPŁATY (w tym m.in. ORZECZONE PRAWOMOCNE GRZYWNY PRZY DPO ORAZ WARTOŚĆ UISZCZONYCH MANDATÓW) – MLN ZŁ

89,3

130,5

46,1%

WPŁATY OGÓŁEM - MLN ZŁ

739,2

985,5

33,3%

ZATRZYMANA WYPŁATA Z BUDŻETU NIENALEŻNEGO ZWROTU PODATKU VAT - MLN ZŁ

130,2

566,5

335,2%

razem: WPŁATY + ZATRZYMANA WYPŁATA Z BUDŻETU NIENALEŻNEGO ZWROTU PODATKU VAT - MLN ZŁ

869,4

1 552,0

78,5%

 

Źródło: www.mf.gov.pl