Konsultacje podatkowe dotyczące należytej staranności w podatku VAT

29.08.2017 11:00 (aktualizacja: )

Konsultacje podatkowe dotyczące należytej staranności w podatku VAT

Ministerstwo Finansów zakończyło pierwszy etap konsultacji podatkowych dotyczących należytej staranności w podatku VAT. Zebrano 65 opinii od osób indywidualnych, firm, środowisk biznesowych, które (po usunięciu danych wrażliwych) zostały opublikowane na stronie internetowej MF.

Konsultacje podatkowe dotyczące należytej staranności w podatku VAT
Źródło: YAY foto

W ocenie Ministerstwa Finansów zebrany w pierwszym etapie konsultacji materiał wskazuje na możliwość wypracowanie kompromisu w zakresie listy dobrych praktyk, chroniących uczciwych przedsiębiorców, którzy nabywają towary w transakcjach krajowych.

Na początku września odbędzie się konferencja z udziałem przedsiębiorców, którzy wzięli udział w pierwszym etapie konsultacji. Na konferencji powołany zostanie zespół roboczy składający się z przedstawicieli przedsiębiorców i administracji podatkowej, którego celem będzie wypracowanie ostatecznego dokumentu dotyczącego dobrych praktyk w zakresie należytej staranności.

Źródło: mf.gov.pl