Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Kolejne zmiany w KP już od 21 marca

17.03.2011 10:00 (aktualizacja: )

17.03 Kolejne zmiany w Kodeksie pracy już od 21 marca

Z początkiem stycznia weszło w życie wiele nowych regulacji prawnych w zakresie prawa pracy. Wprowadzenie kolejnego dnia wolnego w święto Trzech Króli, czy zmiana wysokości zasiłków chorobowych – to tylko niektóre z nich. Nadszedł czas na zapoznanie się z kolejnymi zmianami, jakie wejdą w życie 21 marca 2011 roku.

Jedną z marcowych zmian, jakie czekają pracodawców i pracowników, jest zniesienie obowiązku każdorazowego odbywania wstępnych badań lekarskich wśród zatrudnianych pracowników. Zgodnie z nowym przepisem z obowiązku wykonywania badań wstępnych podczas każdorazowego nawiązywania stosunku pracy zwolnione są osoby ponownie przyjmowane do pracy u danego pracodawcy, na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy. Zatrudnienie to odbywa się na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Nowelizacja ta ma na celu zniesienie obecnego przepisu, nakładającego na pracodawcę niezasadny obowiązek skierowania pracownika na wstępne badania lekarskie nawet w sytuacji, gdy zatrudnia pracownika ponownie po kliku dniach od rozwiązania ostatniej umowy o pracę na to samo stanowisko.

W myśl obecnych przepisów, z obowiązku poddania się wstępnym badaniom lekarskim zwolnione są osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy, na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Nowe zasady wydawania świadectw pracy przy umowach terminowych

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza kolejną zmianę w zakresie obowiązku wydawania świadectw pracy. Przypomnijmy, że obecnie na podstawie art. 97§1 w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Nowe przepisy mają uwolnić pracodawcę od obowiązku każdorazowego wystawiania świadectwa pracy pracownikowi w przypadku jego pozostania w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy, na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony, lub umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy.

W skrócie

Zmianie ulega Kodeks pracy, a dokładnie 97 i 229. W związku z tym od 21 marca z pracodawcy zostaną zdjęte dwa obowiązki:

  1. każdorazowego wysyłania pracownika na wstępne badania lekarskie w przypadku gdy w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy, pracodawca podpisuje z nim nową.
  2. wydawania świadectwa pracy za każdym razem, gdy pracodawca podpisuje z nim nową umowę terminową.

Zmiany najłatwiej wyjaśnić na przykładzie: Pani Kowalska w ciągu dwóch lat pracy w firmie X podpisała 3 umowy (każda zawierana jeden dzień po wygaśnięciu poprzedniej):

  • pierwsza na czas określony na 6 miesięcy,
  • druga również na czas określony, ale na 1 rok,
  • trzecia zawarta umowa była umową na czas nieokreślony.

Zgodnie ze „starymi” przepisami, pracodawca musiałby Panią Kowalską wysłać 3 razy na wstępne badania lekarskie, oraz wystawić dwa świadectwa pracy (za umowy na czas określony).

Zgodnie z nowymi przepisami, na podstawie powyższego przykładu, pracodawca będzie musiał tylko raz wysłać Panią Kowalską na wstępne badania lekarskie (przy podpisywaniu pierwszej umowy) oraz wystawić tylko jedno świadectwo pracy w dniu upływu 24 miesięcy od daty podpisania pierwszej umowy (lub na wyraźny wniosek pracownika).

Na nowych przepisach skorzystają głównie pracodawcy, którzy:

  • nie będą musieli tworzyć i przechowywać dodatkowej dokumentacji (zmniejszenie "biurokracji" w firmie),
  • zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy, pracownik na badania kontrolne i okresowe, o ile to możliwe udaje się w godzinach pracy. Podobnie rzecz się miała w przypadku przewstępnych badań lekarskich, na które w praktyce pracodawca wysyłał pracownika już po podpisaniu umowy lub w dniu jej podpisania, ewentualnie dzień przed podpisaniem nowej umowy. Oznaczało to utratę całego dnia pracy lub znacznej jego części. Powyższe zmiany są próbą dostosowania prawa do specyfiki rynku pracy.

Obecnie pracodawcy mają w zwyczaju "testować" pracowników – o ile to możliwe zastępują umowy o pracę umowami zlecenia, dopiero gdy zyskają „zaufanie” do pracownika, po kolei podpisują z nim umowy na coraz dłuższy okres zatrudnienia. W efekcie procedura ta wymagała prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz każdorazowego przeprowadzania wstępnych badań lekarskich. Od 21 marca to nie będzie konieczne. Naturalnie dla części pracowników jest to „usankcjonowanie” patologii prawa praca (wielokrotne odwlekanie podpisania z pracownikiem umowy na czas nieokreślony), niemniej na powyższych zmianach nie stracą oni nic poza jednym dniem „wolnego” na załatwienie formalności u lekarza.

W tej sytuacji pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów – zawartych w okresie 2 lat, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej trwającej jeszcze umowy o pracę.

Należy zaznaczyć, że pracownik ma prawo w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów tymczasowych, bądź też świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie tych umów, przypadającego przed okresem złożenia żądania wydania świadectwa pracy przez pracownika. W powyższej sytuacji pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez pracownika.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 2011 nr 36 poz. 181).

Iwona Karkus
Bankier.pl
i.karkus@bankier.pl 

e-Porady za darmo!

PRZEJDŹ DO DARMOWEJ BAZY E-PORAD