Pobierz e-pity 2019

Kolejna porcja zmian w ustawie o VAT od 1 stycznia 2015 r.

Piotr Szulczewski 18.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

18.04 Kolejna porcja zmian w ustawie o VAT od 1 stycznia 2015 r.

Piotr SzulczewskiWdrożenie zasad dyrektywy 2008/8/WE stanowić będzie podstawę kolejnej, najprawdopodobniej styczniowej zmiany ustawy o podatku VAT. Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano właśnie projekt proponowanych zmian.

Nowe reguły zmieniać mają miejsce świadczenia usług o charakterze międzynarodowym. Dotyczą nowych zasad określenia od 1 stycznia 2015 r. miejsca świadczenia w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz ostatecznych konsumentów. Usługi tego typu rozliczane mają być w kraju nabywcy za pomocą zintegrowanego elektronicznego systemu rozliczeń tzw. mini one stop shop. Pozwoli on na rozliczenie się w Polsce przez świadczących usługi, dla których miejscem opodatkowania będzie inny niż Polska kraj siedziby konsumenta.

Działanie w ramach MOSS będzie miało charakter fakultatywny co oznacza, że podatnik albo będzie musiał rozliczać się z usługi na miejscu – w kraju trzecim albo wybrać rozliczenie poprzez ten system. Dzięki MOSS podatnik będzie mógł uniknąć rejestracji w każdym państwie członkowskim konsumpcji.

Rozliczenie w ramach MOSS ma być prowadzone w formie kwartalnej deklaracji z wyszczególnieniem prowadzonych transakcji oraz należną kwotą podatku VAT. Państwo członkowskie identyfikacji zobowiązane będzie przekazać deklarację oraz należną kwotę podatku do państw, w których istnieć ma miejsce opodatkowania tych usług.

Podstawową zmianą, z jaką zmierzyć się będą musieli podatnicy, będzie dodanie w art. 28k ustawy o VAT innego niż dotychczas miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz konsumentów – telekomunikacyjnych, nadawczych oraz świadczonych drogą elektroniczną. Same definicje tych usług znajdują się w przepisach wspólnotowych, do których ustawa o VAT będzie odsyłała.

Od 1 stycznia 2015 r. niezależnie od statusu oraz miejsca siedziby działalności gospodarczej usługodawcy w przypadku świadczenia usług nadawczych, telekomunikacyjnych lub elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami, miejscem ich świadczenia będzie zawsze miejsce, w którym konsument posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Deklarację w ramach MOSS składać trzeba będzie do 20 dnia miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Terminu trzeba będzie dochować niezależnie od tego, czy kończy się on w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, czy też w inny dzień. Innymi słowy nie będzie tu obowiązywało prawo przeniesienia terminu na kolejny dzień roboczy, jak ma to standardowo miejsce w przypadku składania deklaracji VAT.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl