Pobierz e-pity 2019

Kłopotliwe ujmowanie faktur korygujących w 2014 r.

Piotr Szulczewski 24.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

24.01 Kłopotliwe ujmowanie faktur korygujących w 2014 r.

Piotr SzulczewskiPrzepisy ustawy o VAT nie zawierają precyzyjnych zasad ujmowania faktur korygujących. Nowelizacja ustawy w 2014 nie wprowadziła w tym zakresie znaczących zmian. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy, faktury korygujące zmniejszające wartość podatku VAT (również podstawy opodatkowania) odliczonego wcześniej na podstawie faktury pierwotnej ująć należy w rozliczeniu za okres, w którym nabywca tę fakturę korygującą otrzymał. Zasada ta stanowi powtórzenie reguły wskazanej do końca 2013 r. w art. 86 ust 10a ustawy o VAT.

Rozwinięciem jej jest wskazanie, że jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. W obu przypadkach nie ma możliwości ujęcia otrzymanej faktury korygującej w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów następujących bezpośrednio po okresie, w którym podatnik otrzymał dokument korygujący. Wynika to z przepisu art. 86 ust. 19a ustawy.

Nadal niejasnym pozostaje przypadek, w którym podatnik mimo otrzymania faktury korygującej nie dokonał zgodnie z przepisami obniżenia podatku w deklaracji za okres, w którym otrzymał ten dokument. O prawie korekty deklaracji w okresie 5 lat mowa jest bowiem we wszystkich przypadkach otrzymania faktury VAT poza ujęciem otrzymanego dokumentu faktury korygującej „in minus”. Obowiązek taki należy wyprowadzać jednak nadal z zasad ogólnych postępowania podatkowego.

W przypadku, gdy sprzedawca mimo udokumentowanej próby nie dostarczył faktury korygującej oraz dokonał zawiadomienia nabywcy co do warunków transakcji, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana.


Kłopot z fakturami korygującymi „in plus”

W przypadku faktur korygujących podwyższających podatek VAT naliczony, nadal nie ujęto w ustawie o VAT zasad szczególnych dotyczących prawa odliczenia. Problem w tym, że o ile dotychczas prawo odliczenia przysługiwało w okresie otrzymania faktury, obecnie prawo odliczenia przysługuje w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy lub w jednym z dwóch kolejnych okresów, nie wcześniej niż w okresie posiadania faktury. Literalna interpretacja takich przepisów prowadzi do wniosku, że fakturę zwiększającą podatek VAT podlegający odliczeniu ująć można albo w tych właśnie 3 okresach rozliczeniowych, albo – inaczej niż miało to miejsce dotychczas – nie na bieżąco, lecz na zasadzie korekty jednego tak wskazanych poprzednich okresów rozliczeniowych.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl