Kiedy odliczysz VAT z faktury za hotel i restaurację?

Piotr Szulczewski 24.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

24.04 Kiedy odliczysz VAT z faktury za hotel i restaurację?

Piotr SzulczewskiZasadą jest, że nabywane usługi hotelowe i gastronomiczne rozlicza się inaczej niż standardowe, pozwalające na odzyskanie całego, zawartego w cenie usługi, podatku VAT. Noclegi i wizyty w restauracjach mogą dać prawo odliczenia jedynie, gdy podatnik dokładnie przemyśli zakup.

Z jakich faktur podatnik nie odliczy VAT-u?

Odliczenie VAT nie dotyczy usług hotelowych i gastronomicznych z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Usługi noclegowe i gastronomiczne należy klasyfikować zgodnie z PKWiU.

 

Kompleks usług - VAT do odliczenia

W przypadku, gdy świadczony jest nierozerwalnie ze sobą związany kompleks usług, dla których elementem składowym jest również usługa hotelowa, możliwe jest odliczenie VAT od całej wartości faktury.

Przykład

Podatnik bierze udział w 2 dniowym szkoleniu, na który składa się nocleg oraz usługa gastronomiczna. Fakturowana jest usługa kompleksowa. VAT odliczyć można w całości.

Odliczenie VAT możliwe jest również w przypadku zatrudniania podatnika, który sam, jako podwykonawca organizuje sobie usługę noclegową i gastronomię.

Przykład

Firma szkoleniowa zatrudnia szkolącego, którego wynagrodzenie obejmuje przeprowadzenie szkolenia. Szkolący samodzielnie organizuje nocleg i jedzenie. Firma szkoleniowa ma prawo odliczyć cały VAT z wystawionej faktury za przeprowadzenie szkolenia, niezależnie od tego, że obejmuje ona w części również faktyczną rekompensatę kosztów usług nabywanych w trakcie świadczenia usługi przez szkolącego.

Nie ma znaczenia, czy usługa kompleksowa jest związana z reprezentacją, czy z działalnością operacyjną. W obu przypadkach VAT podlega odliczeniu – pod warunkiem nabycia usługi dla celów działalności opodatkowanej.

Przykład

Podatnik nabył usługę organizacji spotkania integracyjnego, na które zaproszeni będą również jego kontrahenci. Prowadzi działalność opodatkowaną VAT. Podatek VAT od nabytej usługi, również w zakresie organizacji noclegów, podlega odliczeniu.

 

Najem to nie usługa noclegowa

Przedsiębiorstwa wysyłające pracowników stale w jedno miejsce powinny rozważyć kwestię stałego najmu lub leasingu nieruchomości w danym miejscu. W takim przypadku nie dochodzi do nabycia usługi noclegowej, klasyfikowanej jako usługa krótkotrwałego zakwaterowania, lecz usługi najmu lokalu, nieruchomości. W tym przypadku prawo odliczenia VAT przysługuje.

 

Catering a gastronomia

Odliczenie VAT możliwe jest od usług cateringu, klasyfikowanych odrębnie od usług gastronomicznych pod PKWiU 56.2 Usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostałe usługi gastronomiczne, przy czym, pod symbolem PKWiU 56.21. Pod grupowaniem PKWiU 56.29 Pozostałe usługi gastronomiczne.

 

Kupujesz dla swojego klienta - nie naliczasz podatku

Styczniowe zmiany w podatku VAT nadal nie pozwalają na odliczanie podatku od usług hotelowych i gastronomicznych, nabywanych na rzecz klienta, czyli usług w praktyce refakturowanych.

Podatku nie płaci się jednak od otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy kwot stanowiących zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. W przypadku zakupów dokonywanych na własną rzecz, a następnie fakturowanych na rzecz podatnika nie pozwala na odliczenie VAT oraz dodatkowo zobowiązuje do naliczenia tego podatku.

Innymi słowy w przypadku usług refakturowanych, stosować należy zasadę dla tego typu usług: „nie odliczam VAT, ale również podatku nie naliczam”.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl