Kasy fiskalne: koniec września początkiem udręki

Piotr Szulczewski 17.09.2013 09:00 (aktualizacja: )

17.09 Kasy fiskalne: koniec września początkiem udręki

Piotr Szulczewski

Do końca września przedsiębiorcy posiadają okres przejściowy,  w którym należy zaprogramować kasy fiskalne w taki sposób, by zgodne były z nowym regulacjami rozporządzenia w sprawie kasy fiskalnej. Ministerstwo Finansów pomaga wydając w tej sprawie interpretacje ogólną niejasnych przepisów.

Wchodzące z dniem 1 kwietnia 2013 r. rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013 poz. 363) wskazało, że do dnia 30 września 2013 r. podatnicy mogą prowadzić ewidencję oraz zapewnić spełnienie warunków używania kas zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie dotychczasowych przepisów.

Obecnie przepisy przejściowe przestają obowiązywać, a przedsiębiorcy mają obowiązek stosować przepisy nowego rozporządzenia oraz - dodatkowo - rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. 2013, poz. 1076).

Ministerstwo Finansów wyjaśniając zawiłości nowych zasad wystawiania paragonu fiskalnego wskazało m.in. że podatnik powinien zastosować do oznaczenia nazwę oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku oraz użyta nazwa była zgodna z będących przedmiotem obrotu towarem lub usługą. Oznacza to, że zamiast posługiwać się takimi określeniami jak warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, powinien stosować nazwy jak np. pomidory, jabłka (dla grupy warzywa/owoce), chleb, bułka (dla grupy pieczywo) ser żółty, mleko (dla grupy nabiał), piwo, wino, wódka (dla grupy napoje alkoholowe), woda, sok (dla grupy napojów bezalkoholowych/soków).

Różne odmiany towarów jednego rodzaju

Gdy dochodzi do sprzedaży towarów różnych odmian, to zgodnie z interpretacją Ministerstwa podatnik może zaprogramować w kasie nazwę np. „pomidor” dla oferowanych tego typu odmian. Podatnik dokonujący sprzedaży różnych rodzajów ciastek (np. kremówka, sernik na zimno, szarlotka) może stosować oznaczenie ciastka bez określania szczegółowo, jakie to ciastka. Stosowanie tej nazwy jest dozwolone również wtedy, gdy towary są oferowane  po różnych cenach (np. różna cena tego samego towaru za kilogram), z zastrzeżeniem przypadku, gdy podatnik ma w swojej ofercie towary objęte różnymi stawkami podatku VAT, np. pomidory (suszone) – objęte 8% stawką podatku VAT oraz pomidory na gałązce – objęte 5% stawką podatku VAT, chleb o przydatności do 14 dni – 5% VAT oraz o przedłużonej przydatności – 8% VAT.

Różnicowanie cen towarów jednego rodzaju

W przypadku różnicowania cen towarów jednego rodzaju Ministerstwo wskazało, że podatnik stosując dla określonego rodzaju towarów różne ceny np. pomidorów (z uwagi na oferowanie różnych odmian tych pomidorów), powinien je wykazywać na paragonie w odrębnych pozycjach (przy możliwości ich identyfikowania za pomocą jednej nazwy , np. pomidory, jeżeli sprzedawane towary objęte są jedną stawką VAT).

Usługa złożona

W przypadku podatków świadczących usługi (dokonujący szeregu czynności przy dostawie towaru) mogą przy określaniu nazwy usługi (towaru) wykorzystywać nazewnictwo stosowanie przez siebie przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika).Jeżeli dany podatnik w swoim cenniku wyróżnia  np. pozycję bukiet ślubny (w stosunku do innych bukietów), to określając nazwę dla potrzeb stosowania kasy fiskalnej może on wykorzystać taką nazwę (ewentualnie ze stosowanym rozszerzeniem, jeżeli w cenniku rozróżnia tego rodzaju bukiety). Zważywszy, że ewidencjonowaniu przy stosowaniu kasy rejestrującej podlega dany towar (lub usługa), którym, w przypadku sprzedaży kasy rejestrującej podlega dany towar (lub usługa), którym, w przypadku sprzedaży kwiatów w kwiaciarni, jest pewien produkt finalny, składający się z wielu komponentów, nie ma – zdaniem Ministerstwa Finansów -  konieczności i uzasadnienia wyliczania wszystkich jego elementów składowych. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku usług  świadczonych przez restauracje lub inne punkty gastronomiczne. Określanie usługi przez punkty gastronomiczne może opierać się na nazewnictwie określonym w karcie dań (cenniku).

Moc wiążąca interpretacji ogólnej

Wydając interpretację Ministerstwo Finansów powoduje, że podatnik, który zastosuje się do niej, nie może ponieść negatywnych konsekwencji swojego postępowania, gdyby było ono niezgodne z przepisem prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy powinni traktować wydaną interpretację jako formę spadochronu, zabezpieczającego ich przy stosowaniu nowych zasad ewidencjonowania. 

Piotr Szulczewski

VAT.pl