Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Kary w VAT za czynności do 2016 r. nie będą naliczane

Piotr Szulczewski 22.02.2017 09:00 (aktualizacja: )

Kary w VAT za czynności do 2016 r. nie będą naliczane

Zmiany przepisów ustawy o VAT powodują po stronie podatników odpowiedzialność sanacyjną za błędy w rozliczeniach podatkowych. Przepisy przejściowe wskazują, że błędy występujące w okresach rozliczeniowych do 2017 r. spowodują wyłącznie naliczenie odsetek za zwłokę nawet jeśli kontrola tych okresów odbywać się będzie po 2016 r.

Kary w VAT za czynności do 2016 r. nie będą naliczane
Źródło: YAY foto

Chodzi o karę przewidzianą w dodanym z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 112b i 112c ustawy o VAT. Sankcja za błędy w rozliczeniach VAT wahać się będzie od 20% do nawet 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Zgodnie z art. 11 ustawy nowelizującej ustawę o VAT. Przepisów art. 112b i art. 112c ustawy o VAT w brzmieniu nadanym od 1 stycznia 2017 r. nie stosuje się do okresów rozliczeniowych przypadających przed tym dniem.

Efektem tak ustalonych zasad przejściowych zarówno w przypadku korygowania w sposób nieprawidłowy poprzednich rozliczeń podatku VAT, jak i kontrolowania okresów rozliczeniowych przypadających do pierwszego okresu 2017 r., organ podatkowy nie może naliczać sankcji podatkowej za podjęte działania.

Podstawowa sankcja od 2017 r. naliczana będzie w przypadku, gdy organ stwierdzi, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

  • kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
  • kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
  • kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,
  • kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego.

Sankcja naliczana będzie również w przypadku gdy podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Niezależnie od sankcji, podatnik odpowiedzialny będzie za odsetki za zwłokę oraz odpowiadać może karnie za czynności wskazane w ustawie kodeks karny skarbowy.

Piotr Szulczewski, VAT.pl