Jest projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej 2019

Katarzyna Sudaj 24.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

Pojawił się długo wyczekiwany projekt nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa. To efekt dwuletniej pracy Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

Jest projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej 2019
Nowa Ordynacja podatkowa 2019 / YAY foto

Wczoraj w późnych godzinach popołudniowych na stronie ministerstwa finansów opublikowano projekt - Ordynacja podatkowa z 6 października 2017 r. wraz z projektami uzasadnienia, ustawy wprowadzającej i 42 rozporządzeń wykonawczych. Wszystkie te dokumenty to kilkaset stron przepisów prawnych.

<< 10 najważniejszych zmian w prawie podatkowym
- nowa ordynacja podatkowa 2019 r. >>

Jak podkreślał prof. Leonard Etel, kierujący pracami Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, dotychczasowa Ordynacja podatkowa z 1997 roku doczekała się już tylu zmian i nowelizacji, że w artykule 119 zabrakło liter polskiego alfabetu dla oznaczenia kolejnych podpunktów. Gdy powoływano do życia ta komisję, przyświecały temu dwa główne cele:

  • stworzyć przepisy podatkowe, które nie będą stawiały podatnika na słabszej, przegranej pozycji w relacjach z organami podatkowymi i które przywrócą wiarę w chęć dobrej współpracy na linii podatnik - urzędnik skarbowy;
  • poprawić efektywność procesu poboru podatków, a dokładniej uprościć kosztowne procedury, które dzisiaj powodują, że nierzadko koszty egzekucyjne przewyższają zaległość podatkową.

Projekt Ordynacji podatkowej zawiera propozycje uporządkowania, doprecyzowania i ujednolicenia bardzo dużej liczby kwestii podatkowej. Nie sposób na szybko podać wszystkich. Wystarczy wymienić choćby:

  • rozstrzyganie wątpliwości prawnych na korzyść podatnika i domyślne uznawanie jego działań za rzetelne,
  • propozycję skrócenia z pięciu do trzech lat obowiązku przechowywania dokumentów podatkowych do rozliczeń rocznych PIT,
  • zaniechanie poboru najniższych kwot podatku, gdy koszt jego egzekucji przekroczy kwotę należną,
  • oficjalne stosowanie środków komunikacji elektronicznej,
  • kontrola na zamówienie, gdy to sam podatnik prosi o sprawdzenie poprawności wykonanego działania podatkowego,
  • wydłużenie czasu na odwołanie się od decyzji organu podatkowego z 14 do 30 dni,
  • podatnik będzie mógł złożyć skargę na pracownika skarbówki do jego przełożonego na podstawie ordynacji, a nie tylko Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zmiany mają dotyczyć także tajemnicy skarbowej, nadpłat i zwrotów podatku, ulg w spłacie, doręczeń, wszczęcia postępowania, umów podatkowych, postępowania uproszczonego, odwołań oraz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl