Jak krok po kroku wysłać deklarację PIT przez ePUAP?

Piotr Szulczewski 19.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Uwaga! MF ostrzega przed wysyłką druków PIT przez ePUAP

Mimo zapewnień uzyskiwanych ze strony urzędników obsługujących platformę ePUAP dotyczących mozliwości wysyłki deklaracji PIT do urzędu skarbowego za pośrednictwem tej platformy, Ministerstwo Finansów informuje, że jedynymi akceptowalnymi formami wysyłki elektronicznych druków PIT w 2015 roku jest bramka e-Deklaracje oraz Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) ...

<< czytaj wyjaśnienia Ministra Finansów

W 2015 roku nie wszyscy płatnicy składek mogą dokonać wyboru formy wysyłki druków do urzędu skarbowego. Niektórzy z nich z początkiem 2015 roku utracili bowiem możliwość przekazania rozliczeń za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przedstawiamy, w jaki sposób krok po kroku wysłać deklarację PIT przez platformę ePUAP.

W 2015 roku mają miejsce duże zmiany w zakresie przekazywania deklaracji do urzędów skarbowych. W myśl zmian z tradycyjnej, papierowej formy rozliczeń mogą skorzystać wyłącznie płatnicy podatku PIT pełniący rolę płatnika w stosunku do nie więcej niż 5 podatników. Biura rachunkowe oraz płatnicy sporządzający ten druk dla więcej niż 5 podatników zobowiązani są do sporządzenia i wysłania druku PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R, PIT-40, IFT, PIT-8C, PIT-R wyłącznie w formie elektronicznej. Jedną z metod jest skorzystanie z platformy ePUAP.

 

Rejestracja w platformie ePUAP

Aby użytkownik mógł wysłać deklarację PIT za pośrednictwem platformy e-PUAP w pierwszej kolejności musi on dokonać rejestracji. W tym celu należy stworzyć własne konto na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta, a następnie wypełnić wszystkie pola obligatoryjne, zaznaczone czerwoną gwiazdką.
Szczegółowa instrukcja opisująca w jaki sposób dokonać rejestracji w platformie ePUAP oraz założyć konto użytkownika dostępna jest tutaj.

Po zakończonym procesie zakładania konta, użytkownik ma możliwość złożenia wniosku o utworzenie profilu zaufanego zastępującego kwalifikowany podpis elektroniczny przy przesyłaniu dokumentów poprzez platformę ePUAP. Warto w tym miejscu podkreślić, że podpisanie deklaracji PIT przesyłanej do urzędu skarbowego profilem zaufanym nie będzie skuteczne. W tym przypadku należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jak krok po kroku wysłać deklarację za pośrednictwem ePUAP?

Wysyłanie deklaracji za pośrednictwem platformy ePUAP jest problematyczne dla wielu płatników. Sposób wysyłki deklaracji przedstawimy na przykładzie informacji PIT-11, którą płatnicy zatrudniający powyżej 5 pracowników zmuszeni są przesłać przez internet do urzędu skarbowego najpóźniej do 2 marca 2015 roku.
Zanim jednak przystąpimy do wysyłki PIT-11 za pośrednictwem ePUAP warto wyjaśnić, że w 2015 roku żaden urząd skarbowy nie udostępnił jeszcze na platformie ePUAP elektronicznych wzorów deklaracji i informacji PIT. Stąd też problem wielu płatników ze znalezieniem interesującego formularza w tej platformie.

Aby zatem wysłać druk PIT-11 za pośrednictwem platformy ePUAP w 2015 roku należy we własnym zakresie odnaleźć wzór druku w internecie, a następnie wypełnić jego wersję papierową lub elektroniczną. Wszystkie deklaracje PIT obowiązujące w 2015 roku – zarówno płatne, jak i bezpłatne dostępne są tutaj.

W kolejnym kroku należy zaraz po zalogowaniu za pomocą profilu zaufanego przesłać e-mailem na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) właściwego urzędu skarbowego wypełniony druk w formie załącznika. Dozwolony w tym przypadku jest zarówno aktywny druk w formie excela (wypełniany na komputerze), jak i scan wydrukowanego i wypełnionego ręcznie druku PIT w formacie PDF.

 

Wysyłka druku na przykładzie informacji PIT-11:

Krok 1. Zaloguj się do platformy ePUAP i kliknij w link ,,Alfabetyczna lista spraw” znajdujący się po prawej stronie przycisku szukaj.  

Logowanie do ePUAP

Krok 2. Z widocznej listy spraw, przejdź do litery P, a następnie wybierz  ,,pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

Alfabetyczna lista spraw ePUAP

Krok 3. W nowo otwartym oknie – w polu ,,Miejscowość” wpisz miejsce zamieszkania, miasto, gdzie znajduje się siedziba firmy, bądź miejscowość właściwego dla Ciebie urzędu skarbowego i naciśnij klawisz Enter.
Uwaga! Wybór właściwego dla Ciebie urzędu skarbowego nastąpi w kolejnym etapie. Miejscowość podana na tym etapie nie jest istotna.
 

ePUAP - urząd skarbowy

Krok 4. Z listy znalezionych wyników wybierz interesującą Cię miejscowość, a następnie kliknij przycisk idź.
 

ePUAP - wybierz miejscowość

Krok 5. W nowo otwartym oknie naciśnij przycisk ,,Przejdź do formularza”:

ePUAP formularz

Krok 6. Kreator wysyłania dokumentów
Na nowo otwartej stronie kliknij  w przycisk ,,Dodaj odbiorcę” a następnie w przycisk Filtruj.

ePUAP - urząd skarbowy

Wypełnij pole ,,nazwa” oraz ,,adres” wyszukiwarki, a następnie kliknij przycisk zatwierdź znajdujący się na samym dole strony. Na tym etapie wybierasz właściwy dla Ciebie urząd skarbowy, do którego chcesz wysłać deklarację.
Uwaga! Korzystając z wyszukiwarki pamiętaj o stosowaniu polskich znaków.

Krok 7. Treść dokumentu
Na nowo otwartej stronie należy:

  1. Z rozwijalnej listy pt. ,,Rodzaj pisma” wybrać pole ,,inne pismo”,
  2. W polu ,,Tytuł pisma” wpisać nazwę wysyłanego druku np. PIT-11,
  3. Uzupełnić pole ,,Treść pisma”, o informację dotyczącą wysyłanego druku,
  4. Dodać  do załączników interesujący nas druk.

PIT-11 wyślij przez ePUAP

5. Kliknij przycisk ,,Zapisz i przejdź dalej” znajdujący się na dole strony.

Krok 8. Wybierz rodzaj podpisu dokumentu, jakim dysponujesz:

  1. Profil zaufany,
  2. Certyfikat.

UWAGA! Przesyłając deklaracje PIT do urzędu skarbowego należy wybrać opcję certyfikatu (kwalifikowany podpis elektroniczny). Podpisanie deklaracji profilem zaufanym nie będzie skuteczne i może zostać odrzucone przez urząd skarbowy.

Profil zaufany ePUAP

Krok 9. Kliknij przycisk wyślij aby ostatecznie wysłać deklarację za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Wszystkie wysłane dokumenty powinny znaleźć się w zakładce Moje konto – Moje dokumenty – Wysłane.
 

Iwona Maczalska,
PIT.pl

Komentarz eksperta:

Co najmniej wątpliwe wydaje się, by podpisanie profilem zaufanym ePUAP informacji PIT-11 było równoznaczne z podpisem elektronicznym, o którym mowa w z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. 2012, poz. 1537). Zgodnie z rozporządzeniem deklaracje i podania są opatrzone albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) albo innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, który jest oparty na zestawie cech informacyjnych podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie. Rozporządzenie nie wskazuje natomiast, by druki mogły być podpisywane poprzez profil zaufany, szczególnie jeżeli jest on wykorzystywany bez użycia e-podpisu (weryfikacja urzędowa profilu). Zaleca się zatem ostrożność.

Piotr Szulczewski, PIT.pl
19.01.2015 r.