Fiskus: nowy podatek od studiów wyższych dla wszystkich po studiach

Piotr Szulczewski 01.04.2014 10:00 (aktualizacja: )

01.04 Fiskus: nowy podatek od studiów wyższych dla wszystkich po studiach

Piotr SzulczewskiMinisterstwo zaskakuje nowym pomysłem. Wśród najnowszych projektów na uwagę zasługuje nowy podatek dla wszystkich osób, które ukończyły studia wyższe oraz naukę zawodu. W ten sposób Ministerstwo hołduje zasadzie „wiedza kosztuje” - czytamy w projekcie ustawy.

Nowy podatek nałożony ma zostać na każdą osobę z tytułem magistra, inżyniera, doktora nauk medycznych oraz uzyskującego licencjat z danego kierunku lub tytuł zawodowy. Dla wysokości podatku nie będzie miało znaczenia, czy tytuł uzyskany został na uczelni państwowej, czy prywatnej oraz czy studia lub naukę odbywało się w systemie dziennym, zaocznym bądź wieczorowym.

Na wysokość podatku wpływać ma natomiast kierunek studiów. Ma to być, zdaniem ministerstwa metoda na promowanie kierunków, które obecnie nie cieszą się popularnością lub które stają się kierunkami niszowymi, bardzo poszukiwanymi na rynku pracy. Jak zapewnia rzecznik ministerstwa – działanie takie wspomóc ma przyszłych kandydatów w podejmowaniu słusznych decyzji życiowych. Kierunki o statystycznie wysokich odsetkach absolwentów bezrobotnych mają zostać opodatkowane podatkiem według najwyższej stawki. W projekcie przewidziano stawki od 0,5% do 10%.

Za podstawę opodatkowania, od której liczony będzie podatek, ministerstwo uznało przeciętny koszt edukacji studenta przez okres jednego roku. Prognozuje się, że podatek wynosić będzie od kilkunastu złotych do nawet kilkuset w przypadku kierunków humanistycznych.

Danina płatna ma być jednorazowo, lecz na wniosek podatnika zostać może rozłożona na 5 rat, płatnych corocznie. Rozłożenie na raty zmuszać będzie jednak do pokrycia tzw. opłaty prolongacyjnej, w wysokości połowy odsetek podatkowych za zwłokę.

Istnieje szansa na skorzystania z ulgi i ominięcie podatku. Ministerstwo planuje, że oświadczenie złożone przez absolwenta o pozostaniu przez co najmniej 15 lat po zakończeniu studiów w Polsce i niepodejmowanie pracy za granicą, pozwoli na zwolnienie go z obowiązku zapłaty daniny.

PRIMA APRILIS ;)

Piotr Szulczewski
Analityk VAT.pl