Fiskus nie zawsze zwróci nadpłacony podatek

Minął termin, do kiedy podatnicy musieli złożyć zeznanie roczne za miniony rok podatkowy. Obecnie fiskus weryfikuje PIT-y i zwraca nadpłatę podatku tym, którym to przysługuje.

Nie wszyscy podatnicy mogą jednak liczyć na zwrot nadpłaconego podatku nawet, jeżeli taka kwota przysługuje im z ich zeznania. Mogą być oni bowiem obciążeni zobowiązaniami wobec Państwa, które zostaną zaspokojone z nadpłaty podatku.

Na pytania o to, w jakim przypadku podatnik nie ma szans na otrzymanie zwrotu nadpłaty podatku odpowiadają Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy oraz Tomasz Kaczmarski, konsultant podatkowy – spółka doradztwa podatkowego Piekielnik i Partnerzy.

W jakim czasie podatnik może spodziewać się zwrotu nadpłaty podatku?

W sytuacji wykazania nadpłaty w zeznaniu rocznym, jej zwrot następuje, co do zasady, w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia rozliczenia. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik złożył zeznanie w ustawowym terminie (istotny jest jedynie sam fakt jego przedłożenia). W niektórych przypadkach czas oczekiwania przez podatnika na zwrot nadpłaty może jednak ulec przedłużeniu. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia przy dokonaniu korekty zeznania (z własnej inicjatywy bądź w ramach czynności sprawdzających). Wówczas termin na zwrot nadpłaty zaczyna biec od nowa. Tym samym urząd skarbowy powinien przekazać podatnikowi nadwyżkę podatku w ciągu 3 miesięcy od dnia dokonania korekty.

Czy możliwa jest sytuacja, w której podatnik otrzyma jedynie część nadpłaty lub też urząd skarbowy w ogóle jej nie wypłaci?

Tak, taki przypadek może wystąpić, gdy podatnik posiada nieuregulowane zobowiązania podatkowe. Zgodnie bowiem z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej nadpłata zaliczana jest na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, wydanej na podstawie art. 53a oraz bieżących zobowiązań podatkowych. W związku z powyższym, jedynie w sytuacji, gdy podatnik nie posiada zaległości podatkowych posiada pełne prawo do zwrotu nadpłaty.

<< czytaj całość

Barbara Sielicka
Bankier.pl