Faktura wewnętrzna - zmiany VAT styczeń 2013

Piotr Szulczewski

Zobacz wszystkie zmiany VAT z 1 stycznia 2013 roku

 1. Leasing - zmiany w zakresie rozliczania umów leasingu
 2. Mały podatnik – zmiana przepisów
 3. Zwrot VAT zabezpieczeniem bankowym
 4. Zabezpieczenie płatności a koszty uzyskania - zmiany w PIT i VAT 2013
 5. Transakcje wewnątrzwspólnotowe - zmiany 2013
 6. Ulga za złe długi – nie zapłaciłem za towar lub usługę – zmiany 2013
 7. Ulga za złe długi – nie zapłacono mi za towar lub usługę – zmiany 2013
 8. Przeliczenia kursu waluty dla celów podatku VAT – zmiany 2013
 9. Faktury 2013 – zasady wystawiania
 10. Faktury elektroniczne zmiany od stycznia 2013
 11. Faktury VAT uproszczone - zmiany od stycznia 2013 r.

14.12 Faktura wewnętrzna - zmiany VAT styczeń 2013

Od stycznia 2013 r. nie ma już obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących:

 • Nieodpłatne dostawy towarów zrównane z odpłatnymi,
 • Nieodpłatne świadczenie usług zrównane z odpłatnymi,
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca
 • Dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.
Faktura wewnętrzna

Brak obowiązku ich wystawiania nie oznacza, że podatnik nie może ich wystawiać – można bowiem kontynuować dotychczasowe zasady wystawiania dokumentów wewnętrznych dla celów księgowych, nie ma bowiem szczegółowych zasad, jakie od 1 stycznia 2013 regulowałyby potwierdzanie takich transakcji. Faktura wewnętrzna:

 • Może zatem zawierać takie dane jak dotychczas (wówczas stanowić będzie wewnętrzny dokument, potwierdzający po prostu transakcję),
 • Może zawierać mniej danych, dokumentując po prostu transakcję,
 • Może stanowić fakturę wystawianą zgodnie z nowymi przepisami, zatem zawierać dane, które wynikają ze zmienionego rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur,
 • Może nie wystawiać faktury wewnętrznej z tytułu opisanych wyżej transakcji.

Brak jakiejkolwiek dokumentacji rodzić może pytanie w chwili kontroli szczególnie o formę wyprowadzenia towarów lub formę ich nabycia.

Przykład

Podatnik nabył 10.000 sztuk kalendarzy o wartości nabycia 30 zł netto. Wykazał je w dokumentacji, odliczył VAT. 2.000 sztuk przekazał nieodpłatnie kontrahentom, natomiast 8.000 uległo zniszczeniu w czasie akcji promocyjnej (niefrasobliwy pracownik oblał je wodą i stały się bezwartościowe). Podatnik nie wystawił faktury wewnętrznej. Podstawę opodatkowania określił uwzględniając 10.000 sztuk, obawiając się kwestionowania przez organy tak rozliczonej akcji promocyjnej. Wolał zapłacić nadwyżkę VAT niż narazić się na ryzyko zarzutu dostaw nieodpłatnych zrównanych z odpłatnymi.

Decyzja o rezygnacji z dokumentowania transakcji fakturami wewnętrznymi nie powinna wpływać na zakres transakcji dodatkowo opodatkowanych VAT. Należy natomiast nadal dokumentować moment wydania lub otrzymania tak, by prawidłowo wskazywać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Przykład

Podatnik nie wystawił faktury wewnętrznej ze względu na przekazanie 10.000 sztuk kalendarzy. 8.000 sztuk przekazał w lutym, 2.000 w marcu. Podatek od nieodpłatnego przekazania odprowadził w marcu. Tym samym opóźnił moment powstania obowiązku podatkowego. Postępując prawidłowo – powinien wskazać ilość przekazanych w lutym i marcu kalendarzy.

Wyeliminowanie obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej nie eliminuje obowiązku wykazania czynności w deklaracji podatkowej, złożenia tej deklaracji oraz zapłaty podatku. Podatnik ma obowiązek wykazać transakcję opodatkowaną – zgodnie z zasadami powstania obowiązku podatkowego obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r.

Podatnik nadal ma obowiązek uzyskać dokument potwierdzający ponoszenie kosztów podatkowych oraz dokument wskazujący na naliczenie podatku przy zakupie lub nabyciu. Dokumentem takim może być m.in. dokument przekazany mu przez dostawcę (WNT), czy faktura zakupu.

Piotr Szulczewski
VAT.pl

e-Porady za darmo!

e-Porady za darmo!

PRZEJDŹ DO DARMOWEJ BAZY E-PORAD