Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Emerycie i rencisto - złóż w ZUS wiosek o zmianę rachunku płatniczego

03.01.2020 07:52 (aktualizacja: )

Jeśli ZUS przekazuje emeryturę lub rentę na rachunek w Kasie Stefczyka, to najpóźniej do 27 stycznia 2020 r. świadczeniobiorca musi przekazać do ZUS wiosek o zmianę rachunku płatniczego.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa poinformowała o zmianie rachunków płatniczych członków Kasy Stefczyka.

Wniosek o zmianę rachunku płatniczego można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS. Wniosek musi zawierać podpis osoby uprawnionej do jego zgłoszenia tj. osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

Wypłata emerytury lub renty na Państwa dotychczasowy rachunek może być realizowana do zakończenia okresu przejściowego w Kasie Stefczyka tj. do „06” terminu płatności w lutym 2020 r. Świadczenia realizowane w kolejnych terminach płatności będą zwracane do ZUS z powodu braku możliwości ich doręczenia.

Dodatkowo Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa poinformowała, że zmiana rachunków płatniczych może dotyczyć również członków innych kas.

Źródło: ZUS

ZUSPPK emerytura