Elektroniczne paragony - kolejna radykalna zmiana polskiego systemu księgowego

Piotr Szulczewski 30.06.2016 09:00 (aktualizacja: )

Elektroniczne paragony - kolejna radykalna zmiana polskiego systemu księgowego

Po wprowadzeniu elektronicznych zasad księgowania i przekazywania dokumentacji organom podatkowym, przyszedł czas na modyfikacje systemu potwierdzania sprzedaży prowadzonej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – konsumentów oraz na rzecz rolników ryczałtowych. Czy elektroniczny paragonzastąpi w najbliższym czasie tradycyjny papierowy druk przekazywany klientowi?


Elektroniczne paragony - kolejna radykalna zmiana polskiego systemu księgowego

Źródło: YAY foto

Planowana jest nowelizacja rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. W efekcie zmian sprzedaż ma być rejestrowana elektronicznie, bez wydawania papierowego paragonu.

W pierwszym etapie po wprowadzeniu długiego vacatio legis dopuszczalnym wydaje się budowanie systemu alternatywnego wydawania paragonów – klient samodzielnie będzie mógł decydować, czy paragon otrzyma elektronicznie, np. na skrzynkę e-mail lub na swoje konto paragonowe czy też w dotychczasowej formie, tradycyjnego wydruku z kasy fiskalnej. Odpowiednio kasy mogą być połączone również z systemami bankowymi, dzięki czemu przy płatnością kartą klient będzie mógł otrzymać paragon bezpośrednio przypisany do płatności w swoim banku. Jego pobranie będzie w takim przypadku możliwe po zalogowaniu się na konto i sprawdzeniu dokonanych płatności.

Jeżeli konsument nie wystąpi on o formę elektroniczną – sprzedawca w pierwszym etapie zobowiązany będzie postąpić tak jak do tej pory, czyli wydać papierowy paragon bezpośrednio do rąk kupującego.

Docelowe pełne zastąpienie obrotu potwierdzanego dokumentami papierowymi – elektronicznymi, ma za zadanie uszczelnić system obrotu odbywającego się obecnie gotówkowo i istniejącej w tym zakresie szarej strefy.

Oszczędność pieniędzy dla przedsiębiorców, brak rolek paragonowych i ulga podatkowa?

Zaletami nowego systemu ma być oszczędność zakupu i składowania rolek z paragonami i konserwacji sprzętu. Akceptowalnym będzie również przekazywanie do biur księgowych elektronicznych raportów kasowych w miejsce dotychczasowych drukowanych papierowo. Klient – konsument natomiast będzie miał możliwość elektronicznego zbierania paragonów w jednym miejscu, co pozwolić ma m.in. na łatwiejszy dostęp do potwierdzeń sprzedaży potrzebnych np. przy reklamacjach lub przy dochodzeniu odszkodowań.

>>> Ulga za zakup kasy <<<

Obowiązek zakupu nowych kas, wyposażonych w dostęp do internetu oraz elektroniczny system rejestracji i wysyłania paragonów, ma być połączony z ulgą dla przedsiębiorców. Obciążenie zakupem ma być zatem przeniesione w części na Skarb Państwa.

Zmiany są obecnie na etapie konsultacji, a na ich pierwsze widoczne efekty zaczekać trzeba będzie prawdopodobnie do jesieni.

Piotr Szulczewski, VAT.pl