Ekspert: Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a zmiany w prawie -[lista zmian]

Redakcja PIT.pl

Planowane na 1 lipca odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego ma zakończyć pozostałe w toku regulacje przeciwdziałające Covid-19. Przywykliśmy do sytuacji, w których obowiązuje szereg zmian, modyfikacji obowiązywania lub wręcz zawieszenie działania „normalnych” regulacji. Ekspert dla redakcji PIT.pl wymienia najważniejsze zmiany w prawie.

Zmiany w prawie po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego

Zmiana obowiązywania stanu zagrożenia dotyczy setek regulacji prawnych. Ich listę można znaleźć np. na publikatorach rządowych.

Jako istotnie powiązane ze stanem zagrożenia uznaje się m.in.:

  1. zakończenie przedłużenia z mocy prawa ważnych na 14 marca 2020 roku ważności okresów pobytu i ważności wiz cudzoziemców, ruchu bezwizowego, okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu, terminów na złożenie wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych. Również wykonalne stają się terminy opuszczenia terytorium RP, a okresy ważności dokumentów nie są przedłużane. W konsekwencji przedłużenie pobytu cudzoziemców na terytorium Polski przestanie być legalne z mocy prawa. (m.in. art. 15z ustawy covidowej).
  2. zniesiona zostanie dopuszczalność zlecenia pracy zdalnej na zasadach stanu zagrożenia (art. 3 ust. 1 ustawy covidowej).
  3. wykonalny stanie się obowiązek przeprowadzenia zaległych badań okresowych pracowników (art. 12a ustawy covidowej).
  4. zniesiona zostanie możliwość udzielenia przymusowego urlopu na warunkach covid bez zgody pracownika.
  5. przywrócenie siedmiodniowego terminu do złożenia deklaracji ZAW-NR o zapłacie należności powyżej 15 tysięcy złotych na rachunek bankowy spoza białej listy, którego brak skutkuje wyłączeniem płatności z kosztów uzyskania przychodów. Termin 14-dniowy (art. 15 zzn ustawy covidowej) będzie zatem terminem zbyt długim.
  6. zniesienie zawieszenia obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych (art. 31y ustawy covidowej). Zatem od 1 sierpnia 2023 r. raportowanie schematów staje się znów bezwzględnie obowiązkowe.
  7. terminy na wydanie interpretacji podatkowej powrócą do okresu 3-miesięcznego (art. 31g ustawy covidowej),
  8. stracą ważność certyfikaty rezydencji bezterminowe na podstawie przepisów covidowych (art. 31ya ustawy covidowej)

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a zmiany w prawie

Źródło: Shutterstock
Zniesienie stanu zagrożenia będzie miało skutek dla całego systemu prawnego w Polsce, a zmieniane regulacje wynikają nie tylko z określonych przepisów, ale również w przepisów z nimi powiązanych. 

Autor: Adam Werner, radca prawny, kancelaria Graś i Wspólnicy