Pobierz e-pity 2019

Egzekucja z nieruchomości - wypłata wynagrodzenia bez potrącania podatku

Piotr Szulczewski 23.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

23.04 Egzekucja z nieruchomości - wypłata wynagrodzenia bez potrącania podatku

Pracownik samodzielnie musi rozliczyć kwoty wynagrodzenia wypłaconego mu po egzekucji z nieruchomości. Płatnikiem w takim przypadku nie jest ani komornik sądowy, ani sąd zatwierdzający podział majątku po sprzedaży nieruchomości.

Nie można obciążyć komornika sądowego odpowiedzialnością z tytułu pobrania zaliczek na podatek od wynagrodzenia wypłacanego po uzyskaniu kwot ze sprzedaży nieruchomości pracodawcy. Mimo, że art. 42e ustawy o PIT zobowiązuje komornika do pełnienia roli płatnika, to jako wypłacający wynagrodzenie w tym konkretnym przypadku dokona wypłat w kwocie brutto.

NSA nie zgodził się z wcześniejszym stanowiskiem sądu, jakoby na komorniku ciążył obowiązek zgłoszenia Sądowi Rejonowemu stosownego wniosku o pozostawienie oznaczonej sumy na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy od wypłat wynagrodzenia. Współdziałanie nie jest formą realizacji roli płatnika.

Płatnikiem podatku w przypadku tego rodzaju wypłat nie pozostaje ani komornik, ani sąd. W przypadku egzekucji z nieruchomości w etapie projektu planu podziału nie można wydzielić kwoty podatku, bowiem nie jest jeszcze wiadomo, jaka kwota prawomocnie przypadnie danemu wierzycielowi. Skoro sąd dokonał wypłaty całego zasądzonego wynagrodzenia na rzecz pracowników, to nie można mówić o odpowiedzialności komornika jako płatnika, bowiem to nie komornik dokonywał wypłat.

NSA z 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 855/13

Piotr Szulczewski,
VAT.pl