Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

E-doręczenia sądowe z wadami. Konieczne zmiany

Redakcja PIT.pl

3 lipca br. weszły w życie zmiany prawne, częściowo cyfryzujące sądownictwo w związku z pandemią. Sądy będą doręczać profesjonalnym pełnomocnikom, między innymi adwokatom i radcom prawnym, część pism sądowych przez portale informacyjne sądów powszechnych. O ile cyfryzacja sądownictwa jest bardzo potrzebna, o tyle zmiany przepisów, które zaczęły obowiązywać, budzą sporo wątpliwości - uważa Konfederacja Lewiatan.

Nowelizacja procedury cywilnej przewiduje, że cyfrowe odwzorowania pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń mają być pełnomocnikom doręczane przez portal informacyjny sądu.

- Cyfryzacja sądownictwa jest niezbędnym usprawnieniem i narzędziem do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom gospodarczym m.in. zatorom płatniczym, ale ta konkretna nowelizacji budzi sporo wątpliwości - mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

 E-doręczenia sądowe od 3 lipca 2021

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Aby system doręczeń poprzez portale informacyjne sądów powszechnych był skuteczny i efektywny konieczne jest usprawnienie przepisów, które dopiero weszły w życie. Chodzi m.in. takie kwestie jak: wielość pełnomocników, automatyczny dostęp do spraw, odróżnianie pism ze względu na ich charakter, ujednolicenie oznaczania pism, czy zawiadamianie o nieobecności. Konfederacja Lewiatan przedstawiła Ministerstwu Sprawiedliwości siedemnaście rekomendacji dotyczących usprawnienia systemu.

- Rekomendacje mają różny charakter i dotyczą bardzo praktycznych aspektów. Przykładowo, okresy awarii, czy przerw technicznych powinny wstrzymywać terminy dotyczące korespondencji sądowej. Pisma powinny być oznaczane w sposób jednolity w systemie, dostęp pełnomocników do spraw automatyczny, a rozwiązania techniczne powinny uwzględniać specyfikę występowania w sprawie wielu pełnomocników, w tym zawierać informację który pełnomocnik pobrał plik i czy rozpoczął się bieg terminu. Istotne są też ułatwienia np.: filtrowanie korespondencji i masowe pobieranie pism za dany okres. Suma podobnych rozwiązań składa się na funkcjonalność systemu jako całości - dodaje Adrian Zwoliński.

Źródło: Konfederacja Lewiatan