Pobierz e-pity 2019

Dziś ostatni raz jedź do mechanika i na myjnię korzystając z pełnego odliczenia VAT

Piotr Szulczewski 31.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

31.03 Dziś ostatni raz jedź do mechanika i na myjnię korzystając z pełnego odliczenia VAT

Zmiana przepisów od 1 kwietnia 2014 r. wymusza na podatnikach pewne zachowania rynkowe. Dziś po raz ostatni posiadacze aut osobowych i niektórych innych niż osobowe będą uprawnieni do pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z tymi pojazdami.

Do wydatków, które korzystać będą od jutra z 50% odliczenia VAT zalicza się wydatki dotyczące:

  • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów,
  • usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów,
  • innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów,
  • nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
  • używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3.

Dla ustalenia prawa odliczenia VAT istotna będzie data poniesienia wydatku. Jeżeli zostanie on poniesiony 31 marca 2014, to nawet wykorzystanie zakupionych towarów po tej dacie uprawniać będzie do 100% odliczenia VAT.

Przykład

Podatnik 29 marca 2014 r. nabył 20 żetonów na myjnię. Korzystał z nich przez cały 2014 r. Z prawa do odliczenia korzystać będzie w dacie, w której u sprzedającego powstał obowiązek podatkowy nie wcześniej niż w dacie uzyskania faktury zakupu – lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych po okresie powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. W praktyce oznacza to, że zakup uprawniać będzie nabywcę do odliczenia pełnego VAT od takiego nabycia.

Podobna sytuacja dotyczyć może wydatków na:

  • odkurzanie i woskowanie pojazdu,
  • środki czystości nabyte do czyszczenia auta,
  • zakup wycieraczek, płynów do spryskiwaczy, hamulcowego, oleju,
  • przegląd techniczny lub naprawy pojazdu,
  • przejazdy autostradą lub parkowanie.

Właściciele pojazdów, którym po 31 marca 2014 r. przysługuje pełne odliczenie VAT od nabycia i używania pojazdu, w szczególności właściciele aut, którzy przeznaczą samochód wyłącznie dla celów firmowych (złożą VAT-26 i prowadzić będą ewidencję przejechanych kilometrów) nadal będą uprawnieni do ponoszenia powyższych wydatków ze 100% prawem odliczenia podatku VAT.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl