Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych

Ewelina Czechowicz 02.02.2023 06:30 (aktualizacja: )

W ramach ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, o refundację podatku VAT za gaz niektóre gospodarstwa domowe mogą wnioskować o wsparcie w postaci refundacji części rachunku, jakim jest podatek VAT. Kto może otrzymać wsparcie? I ile ono wynosi? – wyjaśniamy

Dodatek gazowy – warunki otrzymania

Aby otrzymać dodatek gazowy trzeba spełnić trzy warunki, a mianowicie:

  1. główne źródło ogrzewania w domu jest zasilane paliwami gazowymi czyli: gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym oraz gazem propan butan lub innego rodzaju gazem palnym, dostarczanym za pomocą sieci gazowej. Refundacja nie przysługuje osobom, które kupują butle z gazem lub  mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody.
  2. piec gazowy został zgłoszony lub wpisany do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).
  3. gospodarstwo domowego spełnia wymóg kryterium dochodowego, które nie przekracza :
    • 2100 zł (netto) – w gospodarstwie jednoosobowym;
    • 1500 zł (netto) – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Zwrot podatku VAT

Zwrot  VAT-u od ceny gazu obowiązuje przez cały rok, czyli od 1 stycznia do 29 lutego 2024r. W przypadku wniosków składanych do 31 lipca, przy obliczaniu kryterium dochodowego obowiązuje dochód za 2021 rok, zaś od 1 sierpnia za rok 2022. Dochody zgodnie z ustawą są przeliczane tylko przy złożeniu pierwszego wniosku. O refundację można wnioskować po uzyskaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz w 2023 roku.

Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych

Źródło: shutterstock

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dodatek gazowy?

Wniosek o dodatek gazowy w 2023 roku trzeba złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury od dostawcy gazu. Możemy to zrobić osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pomocą wniosku elektronicznego lub online korzystając z aplikacji mObywatel.

Kto może złożyć wniosek o dodatek gazowy?

Wniosek o dodatek gazowy może złożyć osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym na fakturze VAT.

Dokumenty do wniosku o dodatek gazowy

Do wniosku o dodatek gazowy należy załączyć następujące dokumenty:

  • kopię umowy podpisanej z dostawcą na zakup gazu,
  • kopię faktury potwierdzającej jego zakup, nie może to być faktura prognozowana,
  • dowód opłacenia faktury.

Gdzie znaleźć wzór wniosku o dodatek gazowy?

Wniosek o refundację podatku VAT można pobrać osobiście w siedzibie Gminnego/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Refundacja VAT od kosztów ogrzewania domu gazem

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po złożeniu wniosku dokona jego weryfikacji. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji przez wskazane powyżej podmioty. Refundacja nastąpi na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.