Do 3 kwietnia czas na złożenie ZUS ZSWA

Iwona Maczalska 12.03.2018 10:00 (aktualizacja: )

Tylko do 3 kwietnia przedsiębiorcy mają czas na złożenie deklaracji ZUS ZSWA. Obowiązek ten ciąży na przedsiębiorcach, którzy w 2017 roku zatrudniali pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Do 31 marca czas na złóżenie ZUS ZSWA

Do 31 marca czas na złóżenie ZUS ZSWA / YAY foto

 

W myśl ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656) niektórzy płatnicy składek zobowiązani są do prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Ustawa ta nakłada również obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) za niektórych pracowników. Jej przepisy wskazują bowiem, że składki na FEP opłaca się wyłącznie za pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku i jednocześnie wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Aktualnie obowiązująca stopa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Należy zaznaczyć, że składka FEP finansowana jest w całości przez płatnika składek.

ZUS ZSWA za 2017 rok

Płatnik składek deklarację ZUS ZSWA za 2017 rok zobowiązany jest przekazać najpóźniej 31 marca bieżącego roku. Są jednak pewne wyjątki:

  • w przypadku wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej płatnik składek zobowiązany jest przekazać zgłoszenie do ZUS w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli jednak pracownik wystąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej przed zgłoszeniem danych przez płatnika składek za poprzedni rok kalendarzowy, wówczas w terminie 7 dni płatnik zobowiązany jest przekazać również zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.
  • w przypadku upadłości lub likwidacji zgłoszenie ZUS ZSWA w danym roku kalendarzowym płatnik składek zobowiązany jest przekazać do ZUS nie później niż w dniu dokumentu wyrejestrowania płatnika składek. Jeżeli jednak upadłość bądź likwidacja nastąpiła przed przekazaniem zgłoszenia danych za poprzedni rok kalendarzowy, wówczas w terminie 7 dni płatnik zobowiązany jest przekazać również zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.

Uwaga ! Szczegółowy wykaz prac wykonywanych w szczególnych warunkach oraz prac o szczególnym charakterze zawiera załącznik 1 i załącznik 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656).

Iwona Maczalska, PIT.pl