Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Do 15 lipca 2017 r. (lub wcześniej) sprawozdanie finansowe musi trafić do KRS

Piotr Szulczewski 04.07.2017 09:00 (aktualizacja: )

Do 15 lipca 2017 r. (lub wcześniej) sprawozdanie finansowe musi trafić do KRS

Minął termin zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2016 r. Jednostki, które odkładały zatwierdzenie na ostatnie dni czerwca, posiadają obecnie jedynie dwa tygodnie na złożenie sprawozdania do KRS.

Do 15 lipca 2017 r. (lub wcześniej) sprawozdanie finansowe musi trafić do KRS
Źródło: YAY foto

Zgodnie z ustawa o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku części jednostek także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Powyższe zapisy art. 69 ustawy o rachunkowości oznaczają, że nie dla wszystkich jednostek, u których rok obrotowy kończył się z dniem 31 grudnia 2016 r., terminem ostatecznym na złożenie sprawozdania jest 15 lipiec. Termin ten dotyczy jedynie tych jednostek, które zatwierdzenia sprawozdania dokonały dokładnie 30 czerwca. Dla wszystkich innych – termin złożenia jest odpowiednio taki sam, ale ostateczna data będzie upływała wcześniej niż 15 lipca 2017 r. W jednostkach, które rozpoczęły działalność w pierwszej połowie roku 2016, a za rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy, pierwszym zgłaszanym sprawozdaniem finansowym jest to obejmujące okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku 2016. Jednostki te również objęte są obowiązkiem sprawozdawczym i zgłoszeniowym. Natomiast gdy jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

Przykład

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. zostało zatwierdzone 20 czerwca 2017 r. Do Krajowego Rejestru Sądowego złożyć je należy nie później niż do 10 lipca 2017 r.

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone we wskazanym ustawowo terminie, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie niezatwierdzone, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami. Oznacza to, że sprawozdanie takie trafia do KRS po raz pierwszy nie później niż do 15 lipca 2017 r.

Sprawozdanie powinno być złożone jako załącznik do wniosku KRS-Z30. Za złożenie sprawozdania finansowego, gdy nie jest połączone z wnioskiem o zmianę danych w KRS opłata wynosi 140 zł (opłata sądowa - 40 zł oraz opłata za wzmiankę w MSiG - 100 zł). Jeżeli dochodzi do zmiany danych zgłoszenia dokonać należy na druku KRS-Z1, KRS-Z2 lub KRS-Z3 wraz z załącznikiem KRS-ZN. W takim przypadku opłata wynosi 350 zł (w tym opłata sądowa - 250 zł oraz opłata za wzmiankę MSiG - 100 zł).

Źródło: Piotr Szulczewski, VAT.pl