Pobierz e-pity 2019

Do 1 maja zgłoś w urzędzie skarbowym leasing pojazdu

Piotr Szulczewski 09.04.2014 10:00 (aktualizacja: )

09.04 Do 1 maja zgłoś w urzędzie skarbowym leasing pojazdu

Piotr SzulczewskiTrzydzieści dni, licząc od 1 kwietnia 2014 roku, mają posiadacze leasingowanych pojazdów, na zgłoszenie we właściwym urzędzie skarbowym umowy leasingu pojazdu samochodowego. Niedopełnienie terminu spowoduje nieodwracalne skutki podatkowe.

Zgłoszenie obejmuje wyłącznie umowy leasingu pojazdów uprawniających przed 1 kwietnia 2014 r. do odliczania pełnego podatku VAT, a które zgodnie z nowymi zasadami prawa nie dają (np. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie mniejszej do 3,5 t, a ładowności powyżej 500 kg, pojazdy o 2 rzędach siedzeń oddzielonych ścianą od części przeznaczonej do przewozu ładunków).

Podatnik, który najpóźniej 1 maja 2014 r. nie złoży w urzędzie skarbowym umowy leasingu pojazdu, zawartej do 31 marca 2014 r., utraci pełne prawo odliczenia podatku VAT. Dodatkowym warunkiem kontynuacji odliczenia jest wydanie pojazdu przed 1 kwietnia 2014 r.

Okres 30 dni na zgłoszenie umowy nie będzie podlegał przywróceniu, np. ze względu na ważne okoliczności lub brak możliwości jego dopełnienia.

W przypadku umów leasingu pojazdów, które przed 1 kwietnia 2014 r. uprawniały do odliczenia 60% podatku lub 50% podatku nie więcej niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł, kontynuacja odliczenia w sposób dotychczasowy nie jest możliwa. Co do zasady jest to rozwiązanie korzystne dla podatników, gdyż nie będzie ich dotyczył górny limit odliczenia podatku VAT z jednej umowy (5.000 zł, 6.000 zł). W przypadku zarejestrowanych umów leasingu, podatek VAT wskazany w fakturach rozliczanych po 31 marca, nawet jeśli dotyczyły one okresu wcześniejszego, odlicza się zgodnie z nowymi zasadami, czyli 50% kwoty wskazanej na fakturze.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl