Do 1 czerwca powiadom ZUS o przychodach osób na wcześniejszej emeryturze

Iwona Maczalska 27.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Do 1 czerwca powiadom ZUS o przychodach osób na wcześniejszej emeryturze

Płatnicy, którzy w swoich zakładach pracy zatrudniają osoby pobierające świadczenie przedemerytalne zobowiązane są do 1 czerwca przesłać do ZUS zaświadczenie o przychodzie tych pracowników za okres od 1 marca 2014 roku do 28 lutego 2015 roku.

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne nie są pozbawione prawa do dodatkowego zarobku. Warto jednak wiedzieć, że przepisy ustawy o świadczeniach przedemerytalnych wskazują limity przychodów po przekroczeniu których pobierane świadczenie zostanie zmniejszone a nawet całkowicie wstrzymane. Aktualne limity wskazuje poniższa tabela:

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2.838,50 zł 5.271,40 zł 01.06.2015
2.759,90 zł 5.125,50 zł 01.03.2015

* podane kwoty są kwotami brutto

Zaświadczenie do ZUS do 1 czerwca

Przepisy ustawy o świadczeniach przedemerytalnych dając możliwość dorabiania w okresie przedemerytalnym, nakładają jednak na świadczeniobiorców i płatników składek obowiązek corocznego powiadamiania ZUS o osiągniętych przychodach podlegających ubezpieczeniom społecznym. Zgodnie z art. 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252) osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne muszą przekazać do ZUS informację o wysokości przychodu tego rodzaju osiągniętego w całym ubiegłym okresie rozliczeniowym.

W bieżącym roku termin ten upływa 1 czerwca roku i dotyczy przychodów uzyskanych w okresie od 1 marca 2014 roku do 24 lutego br. Warto jednak zaznaczyć, że obowiązek przekazania informacji do ZUS nie ogranicza się wyłącznie do przyszłych emerytów, lecz ciąży również na przedsiębiorcach, którzy zatrudniają osoby pobierające świadczenia przedemerytalne z ZUS. Nie ma oficjalnego druku zaświadczenia o przychodach. Ich wysokość należy przekazać na piśmie wskazując kwoty przychodu za poszczególne miesiące.

Iwona Maczalska,
VAT.pl