Dla których aut dodatkowe badanie techniczne?

Piotr Szulczewski 01.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

01.04 Dla których aut dodatkowe badanie techniczne?

Przepisy obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. zmieniły zasady dokumentowania prawa odliczenia VAT od samochodów. Dodatkowe badanie techniczne okręgowej stacji kontroli obowiązkowe będzie tylko w stosunku do niektórych samochodów.

Dodatkowego badania technicznego dokonanego przez okręgową stację kontroli pojazdów potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację wymaga się wyłącznie w przypadku:

  • pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
    • klasyfikowanych do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
    • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
  • pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Pojazdy klasyfikowane jako specjalne, pojazdy z odliczeniem VAT 50%, pojazdy, dla których prowadzona jest ewidencja przebiegu zgłaszane na VAT-26 jako przeznaczone wyłącznie dla celów firmowych, pojazdy których dopuszczalna ładowność oraz ilość miejsc pozwala na odliczanie VAT od paliw, oleju i gazu przez lipcem 2015 r. nie wymagają dla spełnienia wymogów dodatkowego badania technicznego w okręgowej stacji kontroli.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl