Pobierz e-pity 2019

Delegacja przedsiębiorcy: 30 zł w kosztach dziennie

12.02.2014 10:00 (aktualizacja: )

13.02 Delegacja przedsiębiorcy: 30 zł w kosztach dziennie

Wyjeżdżasz często poza miejscowość, w której masz siedzibę swojej firmy? Będąc przedsiębiorcą rozliczaj własne delegacje i wprowadzaj je w koszty. W skali roku może to przynieść prawie 11.000 zł oszczędności.
 

Kalkulator kilometrówki

Nie jest prawdą, że rozliczenie podróży służbowych dotyczy wyłącznie pracowników i że tylko oni zyskują na „dietach”. Przedsiębiorca również ma możliwość rozliczyć się w związku z wyjazdem służbowym i to niezależnie od tego, czy w ramach wyjazdu odbył lunch z kontrahentem, czy też nie.


Nie zapomnij sporządzić dokumentu

Podstawą do rozliczenia wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących jest sporządzony samodzielni e dowód wewnętrzny. Dokument taki powinien zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu), stawkę i wartość przysługujących diet. Nie ustalono oficjalnego druku w tym zakresie, stąd można posłużyć się drukiem akcydensowym – zawierającym wszystkie powyższe dane.

Pamiętajmy, że rozliczenia diety dokonuje się na zasadach odpowiednich do tych, na jakich wyjazdu dokonują pracownicy, co oznacza, że należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

  • jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
    • mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
    • od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
    • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;
  • jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
    • do 8 godzin - przysługuje 50% diety,
    • ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Kwotę rozliczaną w kosztach z tytułu wyjazdu służbowego zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie - 25% diety;
  • obiad - 50% diety;
  • kolacja - 25% diety.

Źródło: VAT.pl