Pobierz e-pity 2019

Darowizna na cele kultu religijnego na rzecz organizacji społecznej a nie kościoła

Piotr Szulczewski 27.01.2015 10:00 (aktualizacja: )

Podatnik dokonał przelewu bankowego na rachunek bankowy stowarzyszenia - kwota 200 zł tytułem ,,na cele kultu religijnego". Stowarzyszenie zawiera w swoim statucie cele zgodne z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:

  • Cele zadań publicznych takich jak działalność chrześcijańsko-charytatywna, organizacja pomocy humanitarnej, nauka i in. określone w statucie organizacji rozdziale II art. 7, art. 8, art. 9, tj. działalność misyjna o podłożu chrześcijańskim.
  • Cele kultu religijnego – określone w statucie w rozdziale II art. 7, art. 8, art. 9 oraz w aneksie nr 1 zasad doktrynalnych Stowarzyszenia takich jak praca ewangelizacyjna, tłumaczenie Pisma Świętego w różnych krajach świata, współpraca z kościołami i organizacjami chrześcijańskimi, itd.
PIT za 2014 rok: darowizny na cele kultu religijnego

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „kultu religijnego”, co oznacza, że można przekazywać darowizny nie tylko kościołowi ale także podmiotom, które w zakresie działalności organizują prace ewangelizacyjną, rozpowszechniają chrześcijaństwo.

Darowizna na cele kultu religijnego
Źródło: Thinkstock

Według Słownika języka polskiego (t. 1, PWN, Warszawa 1978) „kult religijny oznacza zewnętrzny aspekt religijny, w odróżnieniu od teoretycznej doktryny, ogół obrzędów religijnych jakiejś religii, całokształt czynności religijnych”.

Wszystkie darowizny są udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego i są zgodne z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonywane były tytułem: „cele kultu religijnego” jak i „cele statutowe Stowarzyszenia”, które także wskazują na całokształt czynności religijnych związanych z celem kultu religijnego.

Minister Finansów stwierdził, że skoro stowarzyszenie zawiera w swoim statucie cele zadań publicznych takich jak działalność chrześcijańsko-charytatywna, organizacja pomocy humanitarnej, nauka i in. oraz cele kultu religijnego jak praca ewangelizacyjna, tłumaczenie Pisma Świętego w różnych krajach świata, współpraca z kościołami i organizacjami chrześcijańskimi, itd. i dokonano wpłat darowizn na cele kultu religijnego oraz na cele pożytku publicznego na rachunek bankowy Stowarzyszenia, które realizuje cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, to należy uznać, że przedmiotowe darowizny podlegają odliczeniu od dochodu w zeznaniu podatkowym.

IBPBII/1/415-844/14/BJ, 2015.01.19, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl