Czynsz najmu samochodu kosztem uzyskania przychodów bez limitu

07.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

07.01 Czynsz najmu samochodu kosztem uzyskania przychodów bez limitu

Czy czynsz najmu samochodu można zakwalifikować w pełnej wysokości jako koszt uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy wskazanym w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 3 grudnia 2013 r. nr IPTPB3/423-356/13-2/KJ jest to możliwe.

Zgodnie z uzasadnieniem Wnioskodawcy czynsz najmu jako koszt umożliwiający użytkowanie samochodu i poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie mieści się w kategorii wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), gdyż nie jest kosztem używania samochodu, a tym samym nie jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów w ograniczonej wysokości, a na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 ww. ustawy.
 

Spiesz się z naprawami samochodu – zaoszczędzisz na VAT

Odnosząc to do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 51 ww. ustawy można zauważyć, że dotyczy on wyłącznie wydatków z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących majątku podatnika, a więc kosztów posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Zdaniem Wnioskodawcy ograniczenie to nie odnosi się do wydatków poniesionych na uzyskanie możliwości używania samochodu w postaci nabycia określonego tytułu, uprawniającego do jego używania takich jak czynsz najmu. W związku z powyższym do wydatków z tytułu kosztów używania samochodu można zakwalifikować wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, w odróżnieniu jednak od wydatków ponoszonych na uzyskanie samego tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu. O ile zatem wydatki na zakup paliwa, opłaty za autostrady, parkingi itp. należą do kosztów używania samochodu, o tyle wydatki ponoszone z tytułu czynszu najmu samochodu do kosztów jego używania już nie należą, są bowiem wydatkami na uzyskanie tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu.
 

Chcesz odliczyć 100% VAT-u od samochodu osobowego? Prowadź ewidencję

Stanowisko takie potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2012 r. sygn. akt II FSK 467/11, w myśl którego „czynsz najmu samochodu nie należy do wydatków eksploatacyjnych, a tym samym nie jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów w ograniczonej wysokości”. Podobny pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjnego w orzeczeniu z dnia 16 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 2030/10 stanowiącym, że „czynsz najmu samochodów nie mieści się w pojęciu kosztów eksploatacyjnych pojazdu, o jakich mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 updop”.

Co ważne organ podatkowy uznał wyżej prezentowane stanowisko za prawidłowe, z czym należy się zgodzić biorąc pod uwagę brzmienie przepisów oraz orzecznictwo sądowo-administracyjne.

Michał Drozdyk
Starszy konsultant podatkowy
Russell Bedford Poland Sp. z o.o.