Czy umowa zlecenie bez składek ZUS jest możliwa?

Piotr Szulczewski

20.09 Czy umowa zlecenie bez składek ZUS jest możliwa?

Naliczanie składek ZUS z tytułu umów zlecenie jest obowiązkowe. Okazuje się jednak, że istnieje bardzo prosta metoda ograniczenia składek ZUS zleceniobiorcy.

Metodą na umowę zlecenia bez składek ZUS jest tzw. zbieg  tytułów ubezpieczenia. Składkom ZUS w przypadku zleceniobiorcy wykonującego dwie umowy – podlega tylko jedna z nich. Automatycznie składki opłaca się z tytułu umowy zawartej najwcześniej, na wniosek zleceniobiorcy możliwe jest opłacanie składek ZUS ze wszystkich umów lub z jednej z nich, wybranej przez ubezpieczonego.

Przykład
Pracownik wykonuje dwa zlecenia za 1000 zł i za 3000 zł. Pierwszą zawarł umowę za 1000 zł. Ubezpieczenie opłaca od kwoty 1000 zł.

Prawo nie wskazuje dolnej granicy wysokości wynagrodzenia będącego podstawą wymiaru składki. Innymi słowy stosować można zasadę – umowa o niższej podstawie (za niższą kwotę) eliminuje umowę z wyższą podstawą.

Oznacza to, że zatrudnienie osoby za 100 zł, pozwala kolejną umowę zlecenie zawrzeć za 10.000 zł bez obowiązku opłacenia składek ZUS z tego tytułu.

Przykład

Pracownik zawarł dwie umowy z wynagrodzeniem 10 zł i 10.000 zł miesięcznie. Podjął decyzję, że składki opłaca od umowy za 10 zł. Składki ZUS opłaca wyłącznie od tej umowy.

Umowa dzieło a zlecenie

Zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło nie rodzi obowiązku ubezpieczenia. Zasadą jest jednak, że umowa o dzieło jest umową rezultatu, a umowa zlecenie – umową starannego działania. Oznacza to, że nie ma możliwości wykonywania znacznej części czynności służbowych na podstawie umowy o dzieło.

Zbieg podstaw ubezpieczenia staje się zatem najatrakcyjniejszą metodą ograniczenia składek z umowy zlecenia.

Zbieg nie eliminuje jednak składek na ubezpieczenie zdrowotne – te opłaca się z obu tytułów niezależnie  (składka wynosi 9% podstawy wymiaru).

Podstawa prawna:

  • art. 9 ust 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009, nr 205 poz. 1585).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl
Firma i Podatki