Pobierz e-pity 2018

Co najmniej 1680 zł minimalnego wynagrodzenia w 2014 roku

12.06.2013 09:00 (aktualizacja: )

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r., przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. wynosiło co najmniej 1 680 zł (wzrost o 5 proc.). Taką propozycję przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca br. Kwota ta stanowiłaby 44,8 proc. prognozowanego przez Ministerstwo Finansów przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na ten rok (3 746 zł.). Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 1 600 zł.

Źródło KPRM