Bitcoin a zwolnienie z kasy fiskalnej sprzedaży towarów w Internecie

Piotr Szulczewski 28.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

28.03 Bitcoin a zwolnienie z kasy fiskalnej sprzedaży towarów w Internecie

Piotr SzulczewskiNie tak dawno jeszcze problemem było korzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej przy płatnościach poprzez PayPal i PayU. Choć organy powszechnie zaczęły uznawać tę formę płatności internetowych pojawił się nowy kłopot – płatności w kryptowalutach (BitCoin, LiteCoin i innych).

Kasy fiskalne: ostatnie zmiany

Ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych korzystać mogą wyłącznie podatnicy dokonujący sprzedaży wysyłkowej (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Warunkiem jest jednak, by zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Powyższe wymaga także prowadzenia osobnej ewidencji połączonej z dowodami dokumentującymi zapłatę z których łącznie ma wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana.

Kasy fiskalne: czynności zwolnione 2013-2014

W systemach PayPal i PayU każda transakcja zakupu usługi pozwalała na przyporządkowanie płatności do konkretnej dostawy. Zawierała bowiem informacje o: numerze identyfikacyjnym transakcji, danych w tym adresie nabywcy, adres e-mailowy, nazwę i ilość zakupionego towaru, cenie jednostkowej towaru, wartości ogółem zakupionych towarów, kosztach przesyłki oraz wysokości prowizji.

Powyższych danych nie zawiera system płatności kryptowalutami. W szczególności system zawiera wyłącznie numer transakcji oraz informacje o kwocie płatności, sprzedawca nie posiada natomiast informacji o podmiocie dokonującym płatności kryptowalutą. Końcowo systemy kryptowalut nie generują zestawień transakcji oraz nie dają wglądu w dane zamówień a uzyskana kryptowaluta podlega sprzedaży w zamian za złotówki, a nie przelaniu jej na konto bankowe przedsiębiorcy.

Wydaje się zatem, że nie ma podstaw, by dokonywanie płatności w kryptowalutach pozwalało na kontynuację zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na sprzedaż wyłącznie w systemie wysyłkowym.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl