Pobierz e-pity 2020

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w TK

16.12.2016 10:00 (aktualizacja: )

Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 10 stycznia 2017 roku Trybunał Konstytucyjny zbada przepisy dotyczące biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w zakresie, w jakim przewiduje, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie, a nie przeciwko osobie.

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w TK

Źródło: YAY foto

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:

1) art. 114a ustawy z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;

2) art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, w zakresie, w jakim przewiduje, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie, a nie przeciwko osobie z art. 2 Konstytucji RP.

Źródło: TK