Bezrobocie wciąż wysokie

06.05.2011 09:00 (aktualizacja: )

Pracodawcy RP chwalą się, że już w styczniu przewidzieli, że liczba osób bez pracy zacznie spadać. I tak w marcu stopa bezrobocia obniżyła się z 13,2 do 13,1%. Organizacja podkreśla, że nie zmienia to faktu, że utrzymuje się ona na bardzo wysokim poziomie.

W związku z tym Pracodawcy RP uważają, że poziom bezrobocia w Polsce jest w wysokim stopniu pochodną aktualnej koniunktury gospodarczej. Oznacza to, że w przypadku, gdy dynamika PKB osiągnie 4 proc. to bezrobocia na koniec 2011 roku może wynieść 11 – 11,5 proc.

Prognozy większości organizacji pozarządowych sprowadzały się do stwierdzenia, że bezrobocie obniży się. Naturalnie najbardziej optymistycznie w przyszłość patrzy rząd, który 3 miesiące temu zapowiedział, że bezrobocie na koniec 2011 roku będzie dwucyfrowe. Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą i planowaną redukcję zatrudnienia w administracji publicznej, jedyną szansą na statystyczne obniżenie bezrobocia jest otwarcie niemieckiego rynku pracy. Pracodawcy RP uważają, że aby skutecznie walczyć z bezrobociem należy stosować łącznie dwa sposoby.

Fundusz Pracy

Pierwszym jest wdrażanie odpowiednich instrumentów aktywnych form walki z bezrobociem (staże, roboty interwencyjne, dotacje na założenie działalności gospodarczej), które przede wszystkim pomagają utrzymać kontakt z rynkiem pracy. Niestety obecnie jest to utrudnione ze względu na radykalne obcięcie budżetu Funduszu Pracy, z którego to właśnie transferowano środki na dofinansowywanie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz pensje dla absolwentów szkół wyższych w ramach programów stażowych.

Część ekspertów zrzeszonych np. w PKPP Lewiatan uważa, że jest to skuteczna forma walki z bezrobociem. W podobny tonie niedawno wypowiadał się minister Boni, który dodatkowo zapowiedział, że będzie naciskać na premiera, by zwiększyć pulę środków dostępną w ramach Funduszu Pracy.

<< czytaj całość

Łukasz Piechowiak
Bankier.pl
l.piechowiak@firma.bankier.pl