Bezpieczny seks pozostanie tani. Rząd chroni niski VAT na prezerwatywy

Piotr Szulczewski 05.12.2017 10:00 (aktualizacja: )

Nie będzie podwyżki VAT na prezerwatywy. Mimo wyroku TSUE w sprawie stosowania zbyt niskiej stawki VAT na produkty około medyczne, w przypadku prezerwatyw stawka VAT pozostać ma na dotychczasowym poziomie. Projekt zmian w przepisach podatkowych, zachowujący jednak VAT na prezerwatywy, właśnie trafił do Sejmu.

Bezpieczny seks pozostanie tani. Rząd chroni niski VAT na prezerwatywy
Podatek VAT na prezerwatywy / YAY foto

Obniżoną stawkę podatku w wysokości 8% stosować będzie można m.in. do dopuszczonych do obrotu na terytorium RP wyrobów medycznych. Za wyroby medyczne uznaje m.in. artykuły przeznaczone do stosowania u ludzi w celu regulacji poczęć (art. 2 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych).

Prezerwatywy spełniają definicję wyrobu medycznego zgodnie z polskimi przepisami ustawy – o wyrobach medycznych. Ich sprzedaż będzie nadal opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 8%. Bazując na powyższej definicji, polskie przepisy będą zezwalać na zastosowanie stawki 8% na dostawę prezerwatyw.

Wprowadzenie zmian zgodnych z wyrokiem trybunału europejskiego (TSUE) polegać ma na skreśleniu z załącznika nr 3 do ustawy o VAT produktów, które nie są wyrobami medycznymi ani farmaceutycznymi. Zaliczają się do nich między innymi smoczki dla niemowląt, odciągacze do mleka, osłonki antykoncepcyjne (prezerwatywy), soczewki kontaktowe i szkła okularowe inne niż korygujące wzrok (np. przeciwsłoneczne). Trybunał w swoim wyroku uznał, że ww. wyroby są wyrobami niemedycznymi.

Interpretacja przepisów krajowych zgodnie z właściwymi dla naszego państwa, prawem krajowym, pozwala na utrzymanie w zgodzie z wyrokiem, stawki VAT na poziomie niezmienionym inaczej niż ma to miejsce np. z soczewkami innymi niż korygujące wzrok lub okularami przeciwsłonecznymi. VAT na tego rodzaju produkty będzie obecnie podwyższony do 23%.

Podstawa prawna:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 czerwca 2015 r. w/s C-678/13

Piotr Szulczewski, PIT.pl