Będzie wyższa ulga, na IKZE podatnik odliczy od dochodu 4750 zł

Piotr Szulczewski 13.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

O ponad 250 zł wzrośnie odliczenie od dochodu wydatków z tytułu składek opłacanych na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. W efekcie wszyscy oszczędzający w takiej formie uzyskają ulgę w znacznie wyższej wartości.

Będzie wyższa ulga, na IKZE podatnik odliczy od dochodu 4750 zł

Źródło: East News

Limit odliczeń składek opłaconych na IKZE ustalany jest w oparciu o wskaźnik 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

W praktyce podatnik może opłacić składki na rzecz IKZE w niższej wysokości, niemniej odliczy wówczas wyłącznie taką wartość składek, jaką faktycznie zapłacił.

W rozliczeniu 2014 r. limit odliczeń wyniósł z 4495,2 zł. Wynikał on z przemnożenia kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok – czyli kwoty 3 746,00 zł przez współczynnik 1,2.

W 2015 r. kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za 2015 r. wyniosła 3959 zł. Spowodowało to po przemnożeniu jej przez współczynnik 1,2 wzrost maksymalnej kwoty odliczanych od dochodu składek na IKZE do 4750,80 zł.

W efekcie zmiana pomiędzy limitem z 2014 r. i 2015 r. wynosi 4750 – 4495,2 = 254,8 zł.

Faktyczny zysk z ulgi na IKZE wyniesie 855 zł

Składki na IKZE odlicza się od dochodu, nie od podatku. Oznacza to, że dodatni efekt podatkowy jest niższy niż cała wartość składek zapłaconych. W uproszczeniu przyjąć można, że podatnik rozliczający się według skali podatkowej i pozostający w I progu tej skali, odliczając pełną wartość tej ulgi, obniży dochód o 4750 zł, co da realną oszczędność w wysokości 855 zł.

Piotr Szulczewski, PIT.pl