Pobierz e-pity 2020

Będzie więcej przypadków równoczesnych kontroli tego samego przedsiębiorcy

Piotr Szulczewski 02.08.2016 09:00 (aktualizacja: )

Obecnie regułą jest przeprowadzanie pojedynczych kontroli przedsiębiorcy. A zatem kolejna kontrola musi wstrzymać się do czasu zakończenia jej prowadzenia przez poprzedniego kontrolującego. Sytuacja ta ma się zmienić, a prowadzenie kontroli równoległych odbywać się ma m.in. pod warunkiem, że będzie to korzystne dla kontrolowanego.

Będzie więcej przypadków równoczesnych kontroli tego samego przedsiębiorcy

Źródło: YAY foto

Obecnie równoczesne prowadzenie kontroli możliwe jest tylko w szczególnych przypadkach, m.in. gdy:

  • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
  • kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
  • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;
  • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym lub na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

Dopuszczalne jest również obecnie równoczesne prowadzenie kontroli równolegle w różnych zakładach lub wyodrębnionych częściach przedsiębiorstwa.

Nowe warunki kontroli równoległych

Projektowana zmiana przepisów wprowadzić ma dodatkowe przypadki, w których dopuszczalne będzie równoległe prowadzenie kontroli przedsiębiorcy. Ma ona być wykonywana w przypadku, gdy jest to korzystne dla kontrolowanego. Co więcej, kontrola równoległa musi dotyczyć tego samego przedmiotu a jej przeprowadzenie ma być obligatoryjne (a nie jedynie fakultatywne, wszczynane przez organ w związku z określonym stanem sprawy).

Jeżeli taki organ wszczynać będzie kontrolę obligatoryjną, a w zakładzie prowadzona będzie inna kontrola (fakultatywna lub obligatoryjna), to przedsiębiorca będzie mógł wyrazić zgodę również na tę kolejną, równoległą kontrolę, ewentualnie będzie mógł o jej przeprowadzenie sam zawnioskować.

Wprowadzenie zasady ma przyspieszyć czas prowadzenia kontroli i ograniczyć czas, jaki przedsiębiorstwo musi poświęcić obowiązkom nakładanym przez sprawdzających.

Piotr Szulczewski, PIT.pl