Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Będą surowe kary za wyłudzenia podatku VAT

14.09.2016 09:00 (aktualizacja: )

Będą surowe kary za wyłudzenia podatku VAT

Na wczorajszym posiedzeniu rządu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Zaproponowano rozwiązania, które ograniczą wyłudzanie podatku VAT na podstawie m.in. fikcyjnych faktur, a kary za takie czyny będą surowe. Uszczelnienie systemu podatkowego, m.in. przez ograniczenie wyłudzeń podatku VAT, premier Beata Szydło zapowiadała w exposé.


Będą surowe kary za wyłudzenia podatku VAT

Źródło: YAY foto

Proceder wyłudzania podatku od towarów i usług urósł do rozmiarów poważnego problemu ekonomicznego i społecznego. Działania podejmowane przez zorganizowane grupy przestępcze narażają budżet państwa na straty liczone nawet w dziesiątkach miliardów złotych rocznie.

Według Najwyższej Izby Kontroli, w 2013 r. organy kontroli skarbowej wykryły fikcyjne faktury na 19,7 mld zł, w 2014 r. na 33,7 mld zł, a w 2015 r. już na 81,9 mld zł. Jednocześnie, w latach 2014-2016 w sprawach, których przedmiotem były wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT – co najmniej dużej wartości – zapadły wyroki wobec 253 osób, z czego jedynie 31 skazano na kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania. Dlatego zaproponowano objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem podatku VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego.

>>> Kary mogą uderzyć także w przedsiębiorców nie działających w celu dokonania wyłudzenia podatku <<<

Do Kodeksu karnego dodano nową formę fałszu dokumentu. Chodzi o fałsz materialny w postaci podrabiania lub przerabiania faktury w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej. Do Kodeksu karnego dodano także przestępstwo fałszu intelektualnego. Chodzi o wystawianie lub posługiwanie się fakturą – dotyczącą towarów lub usług, których ogólna kwota jest znaczna – zawierającą nieprawdę odnoszącą się okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej.

Najwyższe kary grozić będą w przypadku faktury lub faktur dotyczących towarów lub usług, których ogólna kwota należności jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, czyli 5 mln zł (mienie wielkiej wartości – 1mln zł). Przewidziano również możliwość wymierzenia grzywny, orzeczonej obok kary pozbawienia wolności. Aby rozbić solidarność grup przestępczych przewidziano możliwość złagodzenia represji karnych w stosunku do osób, które zdecydują się na wyrażenie tzw. czynnego żalu w określonej formie lub też naprawienia wyrządzonej szkody.

Zaproponowano ponadto nowelizacje ustaw o: Policji, CBA, organach kontroli skarbowej, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej – w sposób umożliwiający uwzględnienie w nich najpoważniejszych typów czynów zabronionych (wprowadzonych obecnym projektem do katalogu przestępstw), co do których możliwe jest zarządzenie przeprowadzania czynności operacyjnych, jak również kontroli procesowej oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych. Rozwiązanie takie zwiększy skuteczność wykrywania i ścigania wyłudzeń podatkowych.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źrodło: KPRM