Pobierz e-pity 2020

Będą nowe deklaracje VAT

Piotr Szulczewski 03.11.2015 10:00 (aktualizacja: )

Będą nowe deklaracje VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty rozporządzeń wprowadzających nowe deklaracje składane w podatku od towarów i usług. Zmiany obowiązywać będą już w 2016 r.

PIT-TP i CIT-TP, czyli nowe deklaracje dla przedsiębiorców

Źródło: YAY foto

Nowe wersje deklaracji dotyczyć będą większości deklaracji związanych z rozliczeniami podatku VAT:

 • VAT-7,
 • VAT-7K,
 • VAT-7D,
 • VAT-8,
 • VAT-9M,
 • VAT-10,
 • VAT-11.

Zmiany wprowadzane w poszczególnych drukach mają głównie wymiar kosmetyczny i porządkujący. Elementy najistotniejsze to:

 • Brak informacji o obowiązku dołączenia druku ORD-ZU,
 • Zmiana dotycząca miejsca składania deklaracji - wynikająca z art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzonej ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z ww. zmianą do określenia właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług będzie miała zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 17 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, tj. właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będzie określana według adres siedziby podatnika, a dla osób fizycznych według miejsca zamieszkania (bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą czy nie),
 • Usunięto m.in. informację o konieczności stosowania pieczątki na deklaracji VAT obok podpisu podatnika,
 • Usunięto stawkę 3% VAT jako nieprzydatną obecnie w rozliczeniach podatkowych.

Nowe wzory wejść mają być stosowane od 1 stycznia 2016 r., niemniej:

 • rozliczeń wewnątrzwspólnotowych transakcji na drukach VAT-10 i VAT-11 można dokonywać na formularzach dotychczasowych, w stosunku do transakcji, dla których obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2016 r.,
 • W przypadku pozostałych deklaracji proponuje się, aby wzory dotychczasowe wzory tych deklaracji dla podatku od towarów i usług mogły być stosowane przez podatników nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 r.

Piotr Szulczewski, VAT.pl